ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Vil ha meir valfridom på skulen

Korleis kan ein motivere elevar til å fullføre vidaregåande opplæring? – Ha fleire valfag i ungdomsskulen, auke valfridomen, elevmedverknad og yrkesrette den vidaregåande opplæringa, ha...

Vil ha meir praksis på skulen

Korleis kan ein motivere elevar til å fullføre vidaregåande opplæring? – Det som kan gjerast for å motivere elevar til å fullføre den vidaregåande opplæringa...

Fekk hjelp til å slutta å skulka

Berre 2,95 prosent av elevane i vidaregåande opplæring i Oslo fullførde ikkje førre skuleår. – Dette er ein hyggeleg tilbakemelding, særleg til lærarane, om god...

– Innfør anonyme prøvar

Korleis kan ein motivere elevar til å fullføre vidaregåande opplæring? – Ved å gje alle individuelle utfordringar etter nivå så dei kan få oppleve meistring! Kva...

Slit med studielån frå vidare- gåande

Kunnskapsdepartementet er uroa for utviklinga. I fjor fekk 19.677 personar inkasso på studielån dei har teke opp for å gå på vidaregåande, ifølgje Lånekassen. Det...

Her er dei beste skulane

Avisa har kartlagt grunnskuletilbodet i alle kommunane i Noreg. Dei er rangerte ut frå to kriterium: Resultata på nasjonale prøvar i engelsk, norsk og...

– Må fordjupa seg i lærefag frå starten

Byggenæringens Landsforbund krev omlegging av yrkesutdanninga for å få gode nok røyrleggjarar, tømrarar og forskalingssnikkarar for å byggja Noreg. For eitt år sidan la...

Siljan mot straumen

Den vesle kommunen på grensa mellom Telemark og Vestfolk sender alle sine elevar på vidaregåande skule i nabokommunane. Heile 96 prosent av Siljan-elevane fullfører...

Bryt Kunn- skaps- løftet

Fråfallet i den vidaregåande skule held fram. Berre 31 prosent av elevane er på veg mot yrkeskompetanse ved inngangen til 3vg, medan nesten 70...

Frukost og musikalar

”Ung i Midtdalen” har ei kulturveke med mangslunge aktivitetar, frukost og middag på skulen, skyss heim og regional påverknad. Sjølv om tilbakeflytting og rusførebygging...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE