ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

– For dårleg rådgjeving

Ungdommens fylkesting i Hordaland går inn for strengare krav til rådgjevinga elevane får. – Nokre får den hjelpa dei treng, men diverre ikkje alle. Rådgjevinga...

Berre han får stryka fråveret

 Fredag sist veke måtte leiaren i Nasjonalt ungdomspanel, Vetle Wang Soleim, ta seg fri frå skulen for å delta på møte i Oslo. Fråversdagen...
Tidsnaud fører til meir medisinering på sjukehusa. Foto: Colourbox

Strengare krav til sjukehusa

Regjeringa lanserte i går ei rekkje krav til dei regionale helseføretaka. Eit av krava var at føretaka må ta inn fleire lærlingar. – Dette vil...

1 av 9 gutar får spesial- undervising

Auka prestasjonspress, karakterjag, prøvar og PISA-resultat har ført til ein eksplosjon i talet på elevar med spesialundervisning. Det meiner to av Noregs mest fremste...

Fleire unge fell utanfor

Professor Steinar Strøm åtvarar mot å la fleire ungdommar falle utanfor arbeidslivet. – Marginaliserte ungdomar og unge vaksne er personar som har stått utanfor utdanning...

Ber om evaluering av fråvers- ordninga

Vedtaket i fylkestinget var samrøystes. Kunnskapsdepartementet innførde i haust strengare krav til fråver i skulen. Tala på fråversdagar som kan strykast frå vitnemålet vart...

Her er nyttårs- ønska

Ola Skaalvik Elvevold, leiar i Natur og Ungdom er usikker på kva som er det viktigaste som har skjedd for ungdom i 2010: – Det...

Utan læreplass på sjukehus

Per 15. november 2010 hadde 84 prosent av dei som hadde lærlingplass på førsteplass, fått dette. Det viser tal frå Utdanningsdirektoratet etter at formidlinga...

Treng 20.000 studieplassar

Ein ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidt viser at det vil vere eit aukande behov for menneske med høgare utdanning fram mot 2020. – Me...

Slik skal Kristin kutta i fråfallet

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gongen setjast konkrete mål for å redusere fråfallet og auke gjennomføringa i vidaregåande skule....
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE