ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

For smart til å gå på yrkesfag?

– Det er eit paradoks at framtida treng fleire utdanna fagarbeidarar samstundes som politikarane tydelegvis ikkje prioriterer dette i skulen. Me krev respekt for...

Krev at ein av fem tilsette er lærlingar

– Dette er tross alt framtida til folk, seier Børge Ånesen, leiar av det sentrale ungdomsutvalet til Fellesforbundet, i ein kommentar til at det...

Milliard- kontraktar utan lærling- krav

Statens vegvesen, Statsbygg, Statkraft og Statnett gjev kvart år milliardkontraktar til ei rekkje store og mindre selskap. Men det blir ikkje stilt krav til...

Trappar opp kampen mot fråfall

– Me føreslår å løyve om lag 425 millionar kroner til målretta tiltak for dette i 2011, ei styrking på 175 millionar kroner i...

3800 unge er avhengige av pengespel

Medan éin prosent av ungdomane i dag fyllar kriteria som pengespelavhengige, var tilsvarande tall 3,2 prosent i ei undersøking frå 2002. – Nedgangen i pengespelproblem...

X-faktor for lærarar

– Det avgjerande er kva læraren kan og kva læraren gjer. Forsking frå Noreg og andre land visr at forskjellar i utdanningsnivået til lærarane...

Ikkje lat elevane falle!

Eit stort samfunnsproblem i dag er fråfallet i vidaregåande opplæring. Tre av ti fullfører ikkje vidaregåande opplæring på normert tid. Grunnane til dette er...

NULL

– Eg går sjølv på medielinja. Eg lærer meir om å filma når eg er ute å filmar, enn om eg les om det....

NULL

Totalt var det i fjor 28 500 sosialhjelpsmottakarar under 25 år i Noreg, viser tall frå Statistisk Sentralbyrå. Det er ein auke på nestan...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE