ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Fleire unge fell utanfor

Professor Steinar Strøm åtvarar mot å la fleire ungdommar falle utanfor arbeidslivet. – Marginaliserte ungdomar og unge vaksne er personar som har stått utanfor utdanning...

Ber om evaluering av fråvers- ordninga

Vedtaket i fylkestinget var samrøystes. Kunnskapsdepartementet innførde i haust strengare krav til fråver i skulen. Tala på fråversdagar som kan strykast frå vitnemålet vart...

Her er nyttårs- ønska

Ola Skaalvik Elvevold, leiar i Natur og Ungdom er usikker på kva som er det viktigaste som har skjedd for ungdom i 2010: – Det...

Utan læreplass på sjukehus

Per 15. november 2010 hadde 84 prosent av dei som hadde lærlingplass på førsteplass, fått dette. Det viser tal frå Utdanningsdirektoratet etter at formidlinga...

Treng 20.000 studieplassar

Ein ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidt viser at det vil vere eit aukande behov for menneske med høgare utdanning fram mot 2020. – Me...

Slik skal Kristin kutta i fråfallet

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gongen setjast konkrete mål for å redusere fråfallet og auke gjennomføringa i vidaregåande skule....

Let fråversreglane liggja

På Barnas spørretime fredag, fekk Halvorsen blant anna dette spørsmålet frå ungdommar frå Trondheim: – Kvifor blir politisk fråvere sidestilt med skulking? – Det var heilt...

– Vanvittig uansvarleg

Vidaregåande skular blir bygt utan at det blir stilt krav til godkjent læreordning for entreprenørane. Samstundes er det skrikande mangel på læreplassar. – Me har...

For smart til å gå på yrkesfag?

– Det er eit paradoks at framtida treng fleire utdanna fagarbeidarar samstundes som politikarane tydelegvis ikkje prioriterer dette i skulen. Me krev respekt for...

Krev at ein av fem tilsette er lærlingar

– Dette er tross alt framtida til folk, seier Børge Ånesen, leiar av det sentrale ungdomsutvalet til Fellesforbundet, i ein kommentar til at det...
ANNONSE

MEIR OM Fagopplæring

MEST LESE