ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

– Sei ifrå om håp- lause lærarar

Tysdag var kunnskapsministeren i Ungdommens storting for å bli utfordra av ungdom frå heile landet på skulepolitikk. Morten Boye frå Akershus leia komiteen for utdanning...

Pensjonistar vil hjelpe unge

Noregs Pensjonistforbund er det største pensjonistforeining i Noreg og har nær 200.000 medlemmar. – Her ligg det enorme ressursar, seier Tone Bye, konsulent for sosialsaker i...

Fråfallet er lågast i vest

Regjeringa har sett seg som mål at talet på elevar som gjennomfører vidaregåande opplæring skal aukast frå 69 prosent til 75 prosent innan 2015. –...

Vil få fleire til å fullføre yrkesfag

– Det er behov for å slå alarm morgon, middag og kveld. Viss vi ikkje greier å få ei langt betre gjennomføring av yrkesfaga...

– Spel kan kutta skulen med to år

Nolan Bushnell har vore med på å utvikla dataspel sidan 70-talet. Sist helg var han i Bergen, i samband med visninga av filmen ”Something...

– Regjeringa sviktar elevane

– Elevane har vorte gløymt, seier Andreas Borud, leiar i Elevorganisasjonen. – Elevane går på skular som ikkje oppfyller lova. Skulebygg forfell, elevane fell frå...

Fleire får læreplass

1. september i år var det formidla 14.391 lærekontrakter. Det er 1589 fleire plassar enn i fjor på same tid. – Dette er veldig bra...

Når skulen har feil fokus

Ein av tre fullførar ikkje vidaregåande opplæring. Nesten ein av fire opplever å bli mobba på skulen. På den andre sida gjer me det...

Vil ha meir valfridom på skulen

Korleis kan ein motivere elevar til å fullføre vidaregåande opplæring? – Ha fleire valfag i ungdomsskulen, auke valfridomen, elevmedverknad og yrkesrette den vidaregåande opplæringa, ha...

Vil ha meir praksis på skulen

Korleis kan ein motivere elevar til å fullføre vidaregåande opplæring? – Det som kan gjerast for å motivere elevar til å fullføre den vidaregåande opplæringa...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE