ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Treng 20.000 studieplassar

Ein ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidt viser at det vil vere eit aukande behov for menneske med høgare utdanning fram mot 2020. – Me...

Slik skal Kristin kutta i fråfallet

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gongen setjast konkrete mål for å redusere fråfallet og auke gjennomføringa i vidaregåande skule....

Let fråversreglane liggja

På Barnas spørretime fredag, fekk Halvorsen blant anna dette spørsmålet frå ungdommar frå Trondheim: – Kvifor blir politisk fråvere sidestilt med skulking? – Det var heilt...

– Vanvittig uansvarleg

Vidaregåande skular blir bygt utan at det blir stilt krav til godkjent læreordning for entreprenørane. Samstundes er det skrikande mangel på læreplassar. – Me har...

For smart til å gå på yrkesfag?

– Det er eit paradoks at framtida treng fleire utdanna fagarbeidarar samstundes som politikarane tydelegvis ikkje prioriterer dette i skulen. Me krev respekt for...

Krev at ein av fem tilsette er lærlingar

– Dette er tross alt framtida til folk, seier Børge Ånesen, leiar av det sentrale ungdomsutvalet til Fellesforbundet, i ein kommentar til at det...

Milliard- kontraktar utan lærling- krav

Statens vegvesen, Statsbygg, Statkraft og Statnett gjev kvart år milliardkontraktar til ei rekkje store og mindre selskap. Men det blir ikkje stilt krav til...

Trappar opp kampen mot fråfall

– Me føreslår å løyve om lag 425 millionar kroner til målretta tiltak for dette i 2011, ei styrking på 175 millionar kroner i...

3800 unge er avhengige av pengespel

Medan éin prosent av ungdomane i dag fyllar kriteria som pengespelavhengige, var tilsvarande tall 3,2 prosent i ei undersøking frå 2002. – Nedgangen i pengespelproblem...

X-faktor for lærarar

– Det avgjerande er kva læraren kan og kva læraren gjer. Forsking frå Noreg og andre land visr at forskjellar i utdanningsnivået til lærarane...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE