ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Sommarjobb skal hindra fråfall

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte i dag over 500 delegatar på Elevtinget. Her lanserte ho det nye tiltaket om sommarskule og sommarjobb for Ny GIV-elevane. –...

Kamp om taletid på Elevtinget

- Her er det du som er eksperten. Det er du som er elev som sit på skulebenken kvar dag, det er du som...

– Trong for 1000 nye helse- systrer

– Venstre lovar ei nasjonal opptrapping med 125 millionar kronar årleg i løyvingar over fire år, og ei storsatsing med 1000 nye helsesystrer. Det...

– For dårleg rådgjeving

Ungdommens fylkesting i Hordaland går inn for strengare krav til rådgjevinga elevane får. – Nokre får den hjelpa dei treng, men diverre ikkje alle. Rådgjevinga...

Berre han får stryka fråveret

 Fredag sist veke måtte leiaren i Nasjonalt ungdomspanel, Vetle Wang Soleim, ta seg fri frå skulen for å delta på møte i Oslo. Fråversdagen...
Tidsnaud fører til meir medisinering på sjukehusa. Foto: Colourbox

Strengare krav til sjukehusa

Regjeringa lanserte i går ei rekkje krav til dei regionale helseføretaka. Eit av krava var at føretaka må ta inn fleire lærlingar. – Dette vil...

1 av 9 gutar får spesial- undervising

Auka prestasjonspress, karakterjag, prøvar og PISA-resultat har ført til ein eksplosjon i talet på elevar med spesialundervisning. Det meiner to av Noregs mest fremste...

Fleire unge fell utanfor

Professor Steinar Strøm åtvarar mot å la fleire ungdommar falle utanfor arbeidslivet. – Marginaliserte ungdomar og unge vaksne er personar som har stått utanfor utdanning...

Ber om evaluering av fråvers- ordninga

Vedtaket i fylkestinget var samrøystes. Kunnskapsdepartementet innførde i haust strengare krav til fråver i skulen. Tala på fråversdagar som kan strykast frå vitnemålet vart...

Her er nyttårs- ønska

Ola Skaalvik Elvevold, leiar i Natur og Ungdom er usikker på kva som er det viktigaste som har skjedd for ungdom i 2010: – Det...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE