ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Åtvarar mot høge forventningar

Ifølgje Ungdata trur tre av fire i ungdomsskulen og vidaregåande skule dei vil bli lykkelege vidare i livet, og heile 45 prosent seier at dei ikkje...

– Leigetakarar bør pruta på husleiga

Det er over 9300 bustader til leige, ifølgje Finn.no. – Me har difor ei klar oppfordring til legietakarar: Prut på husleiga! Det er eigenleg berre...

Lokkar med vaskehjelp

Det er rekordmange ledige utleigebustader i Noreg, og talet på ledige utleigebustader på finn.no er no 9.700, fortel NRK. For å skilje seg ut...

Vil bygga med lågare standard

Saka vart først publisert i Universitas. Me manglar over 13 200 studenthyblar i Noreg, og berre i Oslo står 3865 studentar i bustadkø. Regjeringa vedtok...

Bustadhaiar skviser unge ut av marknaden

Det skriv Klassekampen. Dei viser til tal frå Skatteetaten når dei skriv at 17 prosent av bustadene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Trondheim...

Bustadkjøp for dummies

Det er trass alt ei stor investering – kanskje den største i livet ditt. Og imellom lånet, eigenkapitalen, budrundar og fellesgjeld er det mykje...

Folk flest vil bu i ein liten by

I undersøkinga som er utført av Sentio for Nationen, svarer 29 prosent at dei ønskjer å bu i ein liten by, medan 25 prosent...

Kjøper leilegheit til student-barna

– Norske studentar opplever ei bustadkrise som er større enn nokon gong. Som fersk student, nyleg flytta frå far og mor til ein by...

Visning

Eg pussar servantar, bonar golv, og gjer leilegheita klar for visning. Vaskar alt av tre i grønsåpe, sørgjer for at alt luktar friskt, og...

Vil ikkje byggja landet

Regjeringa lovar det, Stor­ting­et lover det, det står i alle partiprogram. Heile det politiske etablissementet lovar å få fart på bustadbyggjinga i Noreg, gong...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE