ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Utleigar tapar på skader og slitasje

I Noreg blir det leigd ut i overkant av ein halv million bustader. Mangel på betaling og skadar på bustaden er dei vanlegaste årsakene...

Krava til å få bustadlån blir vidareført

– Den høge gjelda i norske hushald utgjer framleis ein risiko for norsk økonomi og arbeidsplassar. Det er brei semje om at det er...

Line har budd i båt sidan ho var 19: – Som å vere på ferie kvar dag

Framtida.no blir med Line Jensby Andorsen på veg heim frå jobben i Oslo sentrum. Etter ein 20 minutt lang tur med rutebåten frå Aker Brygge,...

Bustadprisane steig med 1,1 prosent i mai

Trass i at det siste året har bydd på ein del nedgang, er no bustadprisane 1,0 prosent høgare enn for eitt år sidan. Korrigert...

Halvparten av unge bustadkjøparar får hjelp av foreldra

– For dei fleste eigarhushalda er bustaden det viktigaste formuesobjektet. Den sterke veksten i bustadprisane har ført til at bustadformuen til eigarhushalda har auka,...

Utflyttinga frå Oslo aukar kraftig

Etter å ha falle frå toppåret 2015, auka den innanlandske flytteaktiviteten igjen frå 2016 til i fjor, viser Statistisk sentralbyrås tal på flyttingar. Aktiviteten auka også når...

Nordmenns bustadkostnader ned 4,6 prosentpoeng sidan 2008

I 2015 låg talet på 15,5 prosent, ifølgje levekårsundersøkinga frå Eurostat. Ifølgje tal frå Eiendom Norge, har bustadprisane i Noreg auka med 160 prosent...

8700 studentar framleis i bustadkø

– Det er svært alvorleg at det enno står over 8700 studentar i boligkø hos samskipnadene. Undervisinga er godt i gang og det er...

Hard kamp om husrom for studentane

På Finn.no er det no nesten 1000 annonser for folk som ønskjer å leiga ein stad å bu. På hybel.no er det nesten 1600...

Fleire kausjonerer for barna sine

Delen som stiller opp som kausjonistar, har auka markert dei siste åra, ifølgje ei undersøking frå Finans Norge og NOVA. Men mange er ikkje...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE