ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Her er huset for skilsmisser

24 nyutdanna arkitektar har denne veka diplomutstilling ved Bergen Arkitekthøgskole. Her er løysingar for forstadar og drabantbyar, fokus på korleis ein kan gjere offentlege stadar...

Håpar lavvo-livet snart vil ta slutt

  Semesterstart er utfordrande for mange studentar, særleg på stader det er hybelmangel. I år blir det rapportert om ein lettare situasjon i Sogndal, men...

Seks av ti skuldar på regjeringa

– I Noreg har vi hatt ein sterk folkevekst dei siste åra. Saman med ei solid utvikling i økonomien til hushalda og tilgjenge til...

Arbeidarpartiet vil ha fleire studentbustader

 – Bustadsituasjonen for studentar er ikkje haldbar. Staten må stille med friske millionar for å få bygd fleire studentbustader, seier stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap)...

Kvar fjerde treng hjelp til kjøp av bustad

Det kjem fram i ei undersøking Sentio har laga for Fokus Bank, fortel VG. – Det er naturleg at fleire søkjer hjelp med kombinasjonen av...

Unge får hjelp til å styra økonomien

I eit samarbeid mellom Finansnæringens fellesorganisasjon, Husbanken og Nav blei den digitale læringssimulatoren introdusert tysdag. Prøv simulatoren no! Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete trykte på...

– Løftebrot frå regjeringa

Studiestøtta som forsvann Trass i at alle dei tre regjeringspartia gjekk til val på å arbeide for å utvide studiestøtta til 11 månadar, blei dette...

15.000 studentar i bustadkø

– 1.000 bustader i året er for lite. Tempoet må skruast opp allereie no, seier leiar Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon (NSO). Han seier...

Sextrakassert på bustadjakt

– Fleire kvinner har ringt oss og gråte på telefonen. Jenter får ofte seksuelle førespurnader, melder Stig Høisæther, leiar i Leieboerforeningen Bergen til Byavisen...

Studentane fattigare enn før

Ifølgje “Dine Penger” har studentane ikkje vore fattigare sidan Lånekassen starta å føre statistikk i 1975. Dei har samanlikna studiestøtta med både reallønnsutviklinga og...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE