ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Sjokkauke i leigeprisane

Leigemarknadsundersøkinga som nyleg er gjort av Statistisk Sentralbyrå viser at den private leigemarknaden har auka med 8,2 prosent på landsbasis i 2011, og heile...

– Umogleg å kjøpa hus

Dette viser ei forbrukarundersøking som SpareBank 1 Gruppen har gjort i mars. Kravet om eigenkapital vart frå nyttår sett opp frå 10 prosent til...

Strøymer til bustadbyggarlaga

Bustadbyggarlaga i Noreg fekk 30.000 nye medlemer i fjor. Svært mange er under 30 år. – Vi har fått like mange nye medlemer som det...

Får over 1000 nye studenthyblar

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kronar til bygging av 1039 nye studentbustader for 2012. Sida 2005 har regjeringa totalt løyvt midlar til bygginga av...

– Sett på varme

– Det er viktig å sørgje for tilstrekkeleg oppvarming i alle rom, og spesielt i nærleiken av rom der det er vass- og avløpsleidningar,...

Noreg er verre enn Hellas

Skuld er eit merkeleg dyr. Kva skjer når vi kjenner oss rikare og tener meir pengar, betaler vi ned på skulda? Nei, då kjenner...

Hutrar for ny huspolitikk

– Me har frose mykje i natt, så no skal det bli godt med ein dusj, seier KrFU-leiar Elisabeth Løland. Saman med leiarane for Unge...

Unge vinn på ny skattereform

Det meiner samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje. Torsdag la han fram eit heilt nytt forslag til skattereform. Den går ut på å redusere skatten...

Finn festen hjå andre

– Det er veldig sosialt og ganske kjekt, fortel dei ferske hybelbuarane Ole Johannes Thue Jerving og Nils Johan Greve Lem. Lærdølane bur på...

Her er hybel- fellene

Bustadmarknaden er trong. I ein pressa marknad er det lettare å gå med på ugunstige eller regelrett ulovlege leigeforhold. I år har det på...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE