Denne veka er det semesterstart ved dei fleste universitet og høgskular. Framleis står 10.000 studentar i kø for å få bustadene i studentsamskipnadene.
NPK-NTB
NPK-NTB

Køtala har minka med 6.088 studentar, frå 16.421 2. august til 10.333 16. august, skriv Samskipnadsrådet.no

Køtala går ned fordi studentar anten flyttar inn i ein studentbustad eller finn bustad på den private marknaden. Denne veka er det semesterstart hos dei aller fleste universiteta og høgskulane.

Tuva Todnem Lund er leiar av Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

NSO etterlyser studentbustader

Leiar av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, seier ho er bekymra over at over 10.000 studentar framleis står i kø for å få studentbustad.

– Desse studenten må gå på bustadjakt, ofte i ein ukjend by, i staden for å kunne delta i studiestarten. Vi treng at det blir bygd fleire studentbustader no, for å forhindre slike køar i åra framover, seier Lund.

– Aldri før har så mange fått plass ved universiteta og høgskulane i landet, noko som blir spegla i bustadkøen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Han seier det rundt om i landet blir bygd mange studentbustader – og at det skal byggjast meir.


Bakgrunnfoto: Brandon Griggs/Unsplash. Kollasj: Framtida.no. Logo: L-innsikt.
ANNONSE