ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bustad

Tema: Bustad

Nordmenns bustadkostnader ned 4,6 prosentpoeng sidan 2008

I 2015 låg talet på 15,5 prosent, ifølgje levekårsundersøkinga frå Eurostat. Ifølgje tal frå Eiendom Norge, har bustadprisane i Noreg auka med 160 prosent...

8700 studentar framleis i bustadkø

– Det er svært alvorleg at det enno står over 8700 studentar i boligkø hos samskipnadene. Undervisinga er godt i gang og det er...

Hard kamp om husrom for studentane

På Finn.no er det no nesten 1000 annonser for folk som ønskjer å leiga ein stad å bu. På hybel.no er det nesten 1600...

Fleire kausjonerer for barna sine

Delen som stiller opp som kausjonistar, har auka markert dei siste åra, ifølgje ei undersøking frå Finans Norge og NOVA. Men mange er ikkje...

Åtvarar mot høge forventningar

Ifølgje Ungdata trur tre av fire i ungdomsskulen og vidaregåande skule dei vil bli lykkelege vidare i livet, og heile 45 prosent seier at dei ikkje...

– Leigetakarar bør pruta på husleiga

Det er over 9300 bustader til leige, ifølgje Finn.no. – Me har difor ei klar oppfordring til legietakarar: Prut på husleiga! Det er eigenleg berre...

Lokkar med vaskehjelp

Det er rekordmange ledige utleigebustader i Noreg, og talet på ledige utleigebustader på finn.no er no 9.700, fortel NRK. For å skilje seg ut...

Vil bygga med lågare standard

Saka vart først publisert i Universitas. Me manglar over 13 200 studenthyblar i Noreg, og berre i Oslo står 3865 studentar i bustadkø. Regjeringa vedtok...

Bustadhaiar skviser unge ut av marknaden

Det skriv Klassekampen. Dei viser til tal frå Skatteetaten når dei skriv at 17 prosent av bustadene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Trondheim...

Bustadkjøp for dummies

Det er trass alt ei stor investering – kanskje den største i livet ditt. Og imellom lånet, eigenkapitalen, budrundar og fellesgjeld er det mykje...
ANNONSE

MEIR OM Bustad

MEST LESE