Her er nokre forslag til aktuelle artiklar og tema frå Framtida.no til bruk i KRLE-faget.
Svein Olav B. Langåker

Framtida.no publiserer stadig artiklar som er aktuelle for bruk i KRLE-faget.

Her er ei liste over tema der det stadig kjem nye artiklar som passar fleire av kompetansemåla:

Livssyn og religion: https://framtida.no/tag/livssyn-og-religion

Etikk: https://framtida.no/tag/etikk

Filosofi: https://framtida.no/tag/filosofi

Tenkologi (ein serie om korleis ny teknologi skaper nye etiske problemstillingar): https://framtida.no/tag/tenkologi

LHBT: https://framtida.no/tag/lhbt

Utval av artiklar

Her er ei liste over artiklar som blir brukt mykje som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon i klasserommet:

KRISTENDOM:

Biskopen: – Det må vera lov å rota litt

Vi må lese meir i Bibelen

Dette må alle gode kristne gjera

ISLAM:

Har muslimar lov til å vera kjærastar?

Veit du kva jihad betyr?

JØDEDOM:

Eg går ikkje rundt og seier at eg er jøde

Jødehatet på frammarsj

BUDDHISME:

Karma er ikkje som det ein gong var

Längte til ein større stad

RELIGIONSMANGFALD:

Kristen studentleiar føreslår eigen muslimsk heilagdag

Det finst 5 millionar måtar å vera norsk på

ANDRE RELIGIONAR:

Bahai: Eit ønskje om einskap

Ut av skapet som heks

Ikkje ver redd sikhar!

ETIKK:

I Westworld er alt lov. Er det greitt?

Å drepe virtuelt burde vera ulovleg

Krigsbrotsverk i dataspel bør straffast

Sjølvkøyrande bilar. Kven må døy?

FILOSOFI:

LHBT:

Hatar Gud alle homofile?

Oppdatert: måndag 20. august 2018 15.35

LES OGSÅ

ANNONSE