ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vindkraft

Tema: Vindkraft

Vindkraftmotstandarar mobiliserte framfor Stortinget

Både Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Naturvernforbundet, og tilreisande vindkraftmotstandarar frå heile landet samla seg framfor Stortinget for å vidarebringe bodskapen «nok er...

Vindkraftmotstandarar startar nasjonal aksjonsgruppe

Dei lokale aksjonsgruppene skal bestå, men Motvind-organisasjonen skal gi vindkraftmotstandarane ei klar stemme mot politikarar og andre aktørar, skriv NRK. Eivind Salen, leiar i organisasjonen, seier...

Nok vindkraft i Europa til heile verda

I den eine studien, som er publisert av Science Direct og sett saman av forskarar frå seks land, kjem det fram at Europa har plass til...

Undersøking: Fleirtalet er positive til vindkraftutbygging

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 25 prosent svarer ja utan atterhald til vindkraftutbygging, medan ein like stor del er positive dersom vindmøllene eller...

Fleire organisasjonar vil ha nye utgreiingar av vindkraft

Ifølgje Klassekampen har dei tre organisasjonane sendt eit brev til statsrådane i Olje- og energidepartementet og i Klima- og miljødepartementet med dette kravet fordi dei meiner...

Lokalt veto mot vindkraft blir tatt opp i Stortinget

– Vi vil legge fram forslag i Stortinget om at konsesjon ikkje kan bli gitt i strid med kommunestyrevedtak. Kommunane må få vetorett. Vi...

Ny forsking: Kvifor får vi ikkje fart på havvind?

Saka er henta med velvilje frå Energi og klima.  Skal klimapolitikken lukkast og den globale oppvarminga bremsast, må etterspurnaden etter olje og gass reduserast, og...

Store urørte naturområde i Noreg trua av vindkraftutbygging

NVE og Miljødirektoratet har berekna at det totale planområdet for vindkraft vil bli i underkant av 1.600 kvadratkilometer, melder NRK. Ifølgje Miljødirektoratet blir cirka 40...

Grøn Ungdom splitta om vindkraft

Fredag kunne NTB melda at det er stiv kuling i vindmølledebatten ved inngangen til landsmøtet til Miljøpartiet Dei Grøne i helga. Talsperson for Grøn Ungdom...

Fleire tusen tok beina fatt i DNT-marsj mot vindkraft

– Vindturbinar på land er ein del av løysinga, men berre ein liten del. Me kan ikkje ofra naturområde som betyr så mykje for...
ANNONSE

MEIR OM Vindkraft

MEST LESE