ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vindkraft

Tema: Vindkraft

Miljø- og friluftslivsorganisasjonar krev å bli høyrde om vindkraft

– Vi er bekymra for at regjeringa no tar viktige avgjerder om vindkraft utan å lytte til innspel frå sivilsamfunnet, seier Silje Ask Lundberg,...

Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høyringssvar

Ikkje overraskande er dei fleste som har uttalt seg, negative til utbygging av vindkraft i sine nærområde. – Vindturbinar – eit historisk feilgrep, meiner aksjonsgruppa...

Equinor vil bygge ut vindkraft for 27 milliardar utanfor USA

Eit stort anlegg med 60 til 80 vindturbinar i havet utanfor innseglinga til New York, skal gi straum til ein halv million hushald i...

Vindkraftmotstandarar mobiliserte framfor Stortinget

Både Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Naturvernforbundet, og tilreisande vindkraftmotstandarar frå heile landet samla seg framfor Stortinget for å vidarebringe bodskapen «nok er...

Vindkraftmotstandarar startar nasjonal aksjonsgruppe

Dei lokale aksjonsgruppene skal bestå, men Motvind-organisasjonen skal gi vindkraftmotstandarane ei klar stemme mot politikarar og andre aktørar, skriv NRK. Eivind Salen, leiar i organisasjonen, seier...

Nok vindkraft i Europa til heile verda

I den eine studien, som er publisert av Science Direct og sett saman av forskarar frå seks land, kjem det fram at Europa har plass til...

Undersøking: Fleirtalet er positive til vindkraftutbygging

Undersøkinga er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 25 prosent svarer ja utan atterhald til vindkraftutbygging, medan ein like stor del er positive dersom vindmøllene eller...

Fleire organisasjonar vil ha nye utgreiingar av vindkraft

Ifølgje Klassekampen har dei tre organisasjonane sendt eit brev til statsrådane i Olje- og energidepartementet og i Klima- og miljødepartementet med dette kravet fordi dei meiner...

Lokalt veto mot vindkraft blir tatt opp i Stortinget

– Vi vil legge fram forslag i Stortinget om at konsesjon ikkje kan bli gitt i strid med kommunestyrevedtak. Kommunane må få vetorett. Vi...

Ny forsking: Kvifor får vi ikkje fart på havvind?

Saka er henta med velvilje frå Energi og klima.  Skal klimapolitikken lukkast og den globale oppvarminga bremsast, må etterspurnaden etter olje og gass reduserast, og...
ANNONSE

MEIR OM Vindkraft

MEST LESE