No kan du fjerna vindmøller i Minecraft

Universitetet i Agder lanserte nyleg ein Minecraft-versjon av vindkraftanlegga på Fosen. Elevar over heile Noreg kan fjerna vindmøller i spel-universet.

Janne Nerheim
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Denne saka var først publisert hjå Framtida Junior.

Dersom spelarar fjernar vindmøllene får dei påskjøning i Minecraft-versjonen av Sametinget, skriv VG.

– Sjølv om Høgsterett har dømt at vindkraftkonsesjonen er ugyldig og anlegget på Fosen bryt med urfolk sine rettar, er det førebels ingen planar om å fjerna anlegget. I Minecraft-verda vår kan elevar no reisa til Fosen og ta saka i eigne hender, seier universitetslektor ved UiA, Line Reichelt Føreland, i ei fråsegn på UiA si nettside.

Les meir om Fosen-aksjonen her: Vil ikkje ha vindmøller i reinen sine beiteområde


Bilete syner folkemengda som samla seg til Fosen-aksjonen framfor Stortinget.

Bilete frå aksjonen framfor Stortinget, fredag 3. mars.
Foto: Jannicke Totland, Natur og Ungdom/CC BY-ND 2.0