Støre innrømmer pågåande menneskerettsbrot på Fosen

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Fosen-aksjonistane protesterer mot at det no har gått over 500 dagar sidan Høgsterett fastslo at 151 vindturbinar på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlege utan mildnande tiltak. Fredag hadde statsministeren invitert reindriftsutøvarar frå Fosen.

Etter møtet bad Støre om å bli trudd på at regjeringa har jobba med dommen sidan han kom – og at dei har jobba med å sørgje for at folkerettsforpliktingane blir etterfølgde.

– Det som er situasjonen i dag er at det blir dei ikkje. Det er eit brot på menneskerettane og det kan vi ikkje leve med, sa statsministeren.

Ein Fosen-aktivist held ein plakat under demonstrasjonen framføre Kultur- og likestillingsdepartementet torsdag 2. mars. Foto: Birgitte Vågnes Bakken

Han seier dommen, slik han er gitt frå Høgsterett, slår fast at konsesjonen – slik han er gitt – krenkjer dei rettane som samane har etter dei konvensjonane som skal følgjast og at det er eit brot på menneskerettane.

– Dommen seier også at ein må vurdere mildnande tiltak for å ikkje vere i ein slik situasjon. Og det er det vi må ha full merksemd på. Eg har sagt at eg ser ikkje bort frå nokre tiltak i den samanhengen.

– Det må vi gjere på ein sånn måte der prosessen og det arbeidet blir forstått og akseptert av dei som er direkte ramma, seier Støre.

Retting: I ein tidlegare versjon av saka stod det «konsesjonane som skal følgjast». Det er retta til «konvensjonane». 


Peter Alvsvåg

Peter Alvsvåg. Foto: Matilde Solsvik/Universitas