ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vindkraft

Tema: Vindkraft

Ny vurdering av vindkraft

Det opplyser selskapet i ei pressemelding onsdag ettermiddag. Dei involverte aktørane er Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett. – Planen er at alle relevante vindkraftprosjekt...

Statkraft snur om vindkraft

For to veker sidan vedtok styret i Statkraft å skrinleggje vindkraftprosjekta på Fosen og i Snillfjord. Avgjerda førte til skarpe reaksjonar både lokalt og...

Vindkraftprosjekt blir stoppa

Alle vindkraftprosjekt i Norden blir skrinlagt, skriv den danske nettstaden Energiwatch. Dermed blir det stoppa ytterlegare to prosjekt, begge i Sverige. Det gjeld Bodhögarna...

Herifrå kjem mest vindkraft

Fjoråret var eit rekordgodt år for norsk vindkraft, og aller mest kom frå ein liten kommune i vest. Ifølgje tal frå NVE var det Midtfjellet...

Vindkraftrekord i fjor

Auka kapasitet førte til ny produksjonsrekord på 2,2 TWh, tilsvarande 1,5 prosent av Noregs totale kraftproduksjon i fjor, fortel Noregs vassdrags- og energidirektorat. LES OGSÅ:...

Konsesjon til tre vindkraftverk i Sogn og Fjordane

Vindkraftverka som ligg i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, vil samla gje ein årleg kraftproduksjon på om lag 620 gigawattimar, noko som svarar til...

– Vanskeleg å få lønsemd

I Rogaland blei det for to år sidan gjeve konsesjon til fem ulike vindkraftparkar som skulle dobla den norske vindkraftproduksjonen, men framleis har ingen...

Vindmøller kan dempe orkanar

Den same – førebels upubliserte – studien viser at vindmøllene kunne har redusert den katastrofale stormfloda som råka New Orleans i 2005, med over...

Blir Europas største

Prosjektet består ifølgje Stavanger Aftenblad av fem flytande turbinar i Buchan Deep-området, som ligg 20– 30 kilometer utanfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire. Den flytande...

Kan skada dyr i havet

Det er britiske og amerikanske forskarar som har målt kor skadeleg slik støy frå vindpark-bygging i havet kan vere for havdyr, fortel Forskning.no. Det...
ANNONSE

MEIR OM Dyr

MEST LESE