ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Studentar

Tema: studentar

Regjeringa vil gi 3.000 kroner i straum-støtte til studentar

– Vi har sagt over litt tid at vi følgjer straumprisane tett. Vi er smerteleg klar over at dei høge prisane òg slår inn...

Fleire unge er uføre, slit og er bekymra

Samstundes viser tal frå Nav at det var 21.201 uføre under 29 år i Norge ved utgangen av første halvår. – Det er eit historisk...

Jobb står for aukande del av studentinntektene

Jobbinntekter stod for 45 prosent av dei samla inntektene til studentar i 2016, medan det i 2019 stod for 53 prosent. – Dette tyder på...
ANNONSE

MEIR OM studentar

MEST LESE