Hårprøver skal gi forskarane svar på stressnivået hos studentar

Ved å måle kortisolnivået i hårstrå frå deltakarane skal forskarar ved Noregs arktiske universitet kartleggje studentars stressnivå.

NPK-NTB
Publisert

Forskarar ved UiT Noregs arktiske universitet skal måle stressnivåa til studentar ved hjelp av hårprøver, skriv NRK.

Metoden som skal brukast, dreier seg om å måle kortisolnivået, som kan fortelje noko om kvar stresset studentane er, i hårstrå.

– Håret veks cirka ein centimeter i månaden. Når det har vakse tre centimeter, kan vi seie noko om stressnivået ditt dei siste tre månadene, seier prosjektleiar Kristin Benjaminsen Borch til NRK.

I tillegg til at forskarane skal samle 100 hårstrå frå kvar deltakar, skal dei også bruke spørjeskjema og intervju for å finne ut av korleis dei best måler stress.