ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

– Me må ha helsesøster og skulepsykolog på skulen kvar dag, heile dagen

Sist veke var over 500 elevar frå heile landet samla på Elevtinget 2017. Eitt av dei mange hundre vedtaka dei gjorde, var å velja...

Unge Venstre vil kutta eitt år i skulen

Dei nasjonale prøvane viser at elevar som har foreldre med høgare utdanning gjer det langt betre enn resten, og at elevar av innvandrarforeldre heng...

Vil fjerna ordenskarakteren

«Straff og anmerkninger er ei lettvint løysing på ungdom som utagerer, men verknaden er diskutabel. Ein må heller fokusera på miljøarbeid rundt ungdom for...

– Skrot ordenskarakteren!

Til helga arrangerer Unge Venstre sitt årlege landsmøte. Her skal ungdomspartiet sin politiske plattform reviderast. Eit av forslaga som skal behandlast er å fjerne...

Kjempar for framleis sidemål i KrFU

Fredag byrja KrFU-landsmøtet. Ei av dei viktigaste sakene er nytt hovudprogram. Laurdag blir forslaget om ny sidemålspolitikk stemt over, og det er enno uklart kven...

– Fråværsgrensa rammar dei svakaste

Først publisert i Kvinnheringen. Denne hausten trer Regjeringa sitt vedtak om å innføra fråværsgrense på vidaregåande skular i kraft. Elevar som har meir enn 10...

Eg er ein av dei som strauk i matte

Eg er ein av dei 367 sjelene som strauk på forkurset i matematikk. Eg er ein av dei som mistar den utdanninga eg vil ta. Eg...

– For lite song i skulen

Tidlegare starta mange skuledagen med song, men no fryktar Bjørkvold at songen sakte men sikkert er i ferd med å gli ut av skulen,...

Jublar over leksefri-ja

Elevane i Voss er eitt steg nærmare leksefri. – Kjempefint, seier Eirik Gjerdåker (14) ved Voss ungdomsskule. Her fortel han korleis det starta: – Det byrja som...

Einige om fråværsgrense likevel

Etter lang tids debatt om fråværsgrense i vidaregåande skule, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ynskte ti prosent, er det no fleirtal på Stortinget for...
ANNONSE

MEIR OM fråvær

MEST LESE