ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

Lærer ikkje av nasjonale prøvar

Masteroppgåva, som er gjort ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking, viser at elevane har svært lita nytte av prøvane, fortel NRK. Det viktigaste funnet i...

Gausskurva har kollapsa

Du har sikkert høyrt det før, men i haust, som under alle valkampar elles, lova dei ymse partia å gjera norsk skule betre, og...

Legg seg flat etter mattetabbe

– Det er ein god ide, dersom det ikkje hadde vore for at rådet bryt med opplæringslova, seier Kristine Tofte til TV2. Ho er mor...

Kritiske til anonym retting

Lærarane Kyrre Grevstad og Ingvil Aarbakke ved Nordahl Grieg vidaregåande skule meiner lærarane no har fått uønska medisin mot eit trynefaktorproblem som ikkje finst. –...

Barneombodet: – Nei til bordbøn

Det er i ein høyringsuttale til utgreiinga om det livssynsopne samfunn, det såkalla Stålsett-utvalet, at barneombod Anne Lindboe meiner at slike religiøse aktivitetar bør...

– Skulen er ineffektiv

Det viser ei undersøking Skolelederforbundet har gjennomført blant 415 rektorar frå alle skuleslag i heile landet. Undersøkinga viser at eit overveldande fleirtal av rektorane ikkje...

Vil kjempa mot karakterar

– Vi har vore svært tydelege mot karakterar i barneskulen. Saka er viktig for oss, og vi har overhovudet ikkje tenkt å gi oss...

Vil gi born karakterar

Høgre har bestemt seg for korleis talkarakterar i barneskulen skal innførast om partiet får makta etter valet. Partiet vedtok på landsmøtet tidlegare i år at...

Må svara om skulepolitikken

Framtida.no lét Elevorganisasjonen setje politikarane til veggs om skulepolitikk. Elevorganisasjonen arbeider til dagleg med politikk. Dei har over 350 medlemskular og kjempar for rettane...

Desse lærarane vil Høgre sparka

Dei som ikkje oppdaterer seg fagleg, skal mista retten til å undervisa. Stefan Heggelund frå Høgre, som sit i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, seier til...
ANNONSE

MEIR OM Høgre

MEST LESE