ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

– Læraren er aller viktigast

Professor John Hattie står bak den største læringsstudien i verda. Undersøkinga blir definert av mange som den heilage gralen for læringa. Hattie meiner at...

Den digitale skulen er nær

Ein ny rapport frå forskings- og utviklingsprosjektet til New Media Consortium (NMC) skildrar ny teknologi som vil ha stor innverknad på utdanninga i åra...

– Saknar pengar til lærarløft

– For at tiltaka i denne erklæringa skal kunne gjennomførast, er det naudsynt med ein styrka kommuneøkonomi, elles er det berre tomme løfte, seier...

Lærer ikkje av nasjonale prøvar

Masteroppgåva, som er gjort ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking, viser at elevane har svært lita nytte av prøvane, fortel NRK. Det viktigaste funnet i...

Gausskurva har kollapsa

Du har sikkert høyrt det før, men i haust, som under alle valkampar elles, lova dei ymse partia å gjera norsk skule betre, og...

Legg seg flat etter mattetabbe

– Det er ein god ide, dersom det ikkje hadde vore for at rådet bryt med opplæringslova, seier Kristine Tofte til TV2. Ho er mor...

Kritiske til anonym retting

Lærarane Kyrre Grevstad og Ingvil Aarbakke ved Nordahl Grieg vidaregåande skule meiner lærarane no har fått uønska medisin mot eit trynefaktorproblem som ikkje finst. –...

Barneombodet: – Nei til bordbøn

Det er i ein høyringsuttale til utgreiinga om det livssynsopne samfunn, det såkalla Stålsett-utvalet, at barneombod Anne Lindboe meiner at slike religiøse aktivitetar bør...

– Skulen er ineffektiv

Det viser ei undersøking Skolelederforbundet har gjennomført blant 415 rektorar frå alle skuleslag i heile landet. Undersøkinga viser at eit overveldande fleirtal av rektorane ikkje...

Vil kjempa mot karakterar

– Vi har vore svært tydelege mot karakterar i barneskulen. Saka er viktig for oss, og vi har overhovudet ikkje tenkt å gi oss...
ANNONSE

MEIR OM Høgre

MEST LESE