ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulepolitikk

Tema: Skulepolitikk

Forskarar åtvarar mot å fjerna song i skulen

– Me er sterkt uroa over kunst og kultur sin manglande plass i den nye generelle delen av læreplanen. Dét skriv fag- og forskingsmiljøet i...

– Gi seksåringane førskulen tilbake

Det seier pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda i eit intervju med barnehage.no 1 , ein journalistisk nettstad som er eigd av...

Fjern leksehjelpa!

DEBATT: I 2010 bestemde den raudgrøne regjeringa seg for å pålegge alle norske skuler å tilby leksehjelp til elevar på 1.-4. trinn. Formålet var...

– Alle born bør få lov til å synga kvar dag

I ei undersøking som Framtida.no og Pirion har gjennomført blant kontaktlærarar i barneskulen, svarar halvparten av lærarane at elevane syng kvar dag i skulen....

Sterk kritikk av læreplan

Norsk Musikkråd, Syngende skole og Musikk i skolen er fleire av dei som har reagert på at song er tatt ut av forslaget til...

Song er tatt ut av ny læreplan

I dagens generelle del av læreplanen er song nemnd fleire gonger. I framlegget til ny generell del av læreplanen er ikkje song nemnd med...

Opprør for betre seksualundervising

I bystyremøtet i Bergen onsdag har ungdomsrepresentantar frå Raudt til Frp danna eit tverrpolitisk ungdomsopprør. I denne uvanlege alliansen har dei samla seg bak...

Raudt vil fjerna eksamen

I helga gjennomførte Raudt sitt landsmøte, der kamp mot forskjells-Noreg vart den viktigaste saka for den komande valkampen. For Raud Ungdom er det særleg vedtaka...

Bli lærar, få 50.000 kroner sletta av studielånet

Det er dei som startar på lærarstudiet i haust og som fullfører eit femårig løp, som vil få sletta delar av studielånet sitt. – Regjeringa...

1.391 skular lagde ned på 31 år

VG har samanstilt tal frå Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og kommunane og sett på utviklinga sidan kommunanes inntektssystem vart endra i 1986. Sidan då er...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE