Det røper kunnskapsminister Henrik Asheim (H).
NPK-NTB
NPK-NTB

100 millionar kroner blir øyremerkt til tidleg innsats i barnehage og skule i statsbudsjettet. I tillegg kjem 200 millionar meir i frie inntekter til kommunane.

– Tidleg innsats er blitt eit honnørord, men med dette set vi i verk konkrete tiltak for nettopp tidleg innsats, seier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

Av dei øyremerkte midlane går den største posten til lærarspesialistar.

– 40 millionar kroner skal gå til å utdanne lærarar som allereie er i skulane i dag, til å bli ekspertar på opplæring for dei minste. Dette gjeld for 1.–4. trinn. Lærarane som er ekspertar på sitt lærarrom, på å identifisere dei som slit og kva ein skal gjere for å løfte alle barna opp eit hakk innan norsk, matte og engelsk, seier Asheim.

Han er opptatt av at også barnehagane er ein viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidleg i utdanningsløpet. Fleire av dei øyremerkte tiltaka i budsjettet, rettar seg mot barnehagen.

– Det skal ikkje vere skule, men barna skal bli førebudd, lære tal og bokstavar, seier Asheim.

Oppdatert: onsdag 11. oktober 2017 13.03

LES OGSÅ

ANNONSE