ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Samferdsle

Tema: Samferdsle

Hareide ser ikkje bort frå nye retningslinjer for elsparkesyklar før hausten

Departementet er i gang med eit lovarbeid som tek sikte på ei strengare regulering av elsparkesyklar, men dette vil ta tid. Men samferdselsministeren vil...

Norled får refs for å avvisa ungdom med ungdomskort

Ifylgje NRK har ungdom frå Solund som vekependlar til Måløy for å gå på vidaregåande skule, fleire gonger opplevd at dei må stå att...

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslepp

Samanlikna med 2017 har dei totale klimagassutsleppa i Noreg auka med 0,4 prosent i 2018, ifølgje førebelse utsleppstal frå Statistisk sentralbyrå. Ifølgje klimameldinga i 2017 har...

16-åringar får køyre mopedbil

– Fleire unge bør få høve til å køyre mopedbil, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). – Ein mopedbil kan vere eit svært godt alternativ...

Éin av tre vil ha elbil som sin neste bil

Undersøkinga, som tar for seg haldningane til nordmenn og handlingar i trafikken, viser at 35 prosent svarer at dei vil velje elbil som sin...

Tidlegare FrP-topp slaktar undersjøiske tunnelar

Regjeringa har som langsiktig mål å gjera E39 ferjefritt innan ca. 2050. Prosjektet vil kosta minst 340 milliardar kronar å gjennomføra, og skal etter...

Dings til sykkelen din skal avsløra sykkel-mafia

Kvart år blir titusenvis av syklar meldt stolne berre her i Norge. Sykkeltjuveri er ein av dei vanlegaste formane for kvardagskriminalitet. I mange av tilfella er...

Store mørketal for sykkelulykker

– I Noreg har vi ikkje ein godt nok etablert sykkelkultur, seier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund (NAF). NAF meiner skulane må ta...

NAF vil ha utvida elbilfordelar for folk på bygda

Om tre år skal det etter planen bli slutt på avgiftsfordelane ved å kjøpa elbil. Det er svært uheldig for folk i distriktet, meiner...

140 millionar til grøne ferjer

– Hordaland går no verkeleg i front, ikkje berre nasjonalt, men internasjonalt. Me er glade for å kunna bidra til meir energieffektive ferjesamband gjennom...
ANNONSE

MEIR OM Det grøne skiftet

MEST LESE