Aldri før har så mange teke «automatlappen»: – Held for dei aller fleste!

I Oslo tek fleirtalet førarkort med automatgir, men i Troms og Finnmark er det framleis berre ein fjerdedel som gjer det same.

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Aldri før har andelen som tek førarprøve med automatgir vore høgare. På landsbasis har andelen stige frå 18 prosent i 2018 til 41 prosent i 2021.I både Oslo og Viken tek no fleirtalet «automatlappen». Det syner tal frå Statens vegvesen, gjengjeve av Norges Trafikkskoleforbund.

– Førarkort med automatgir held for dei aller fleste! Om du veit at du mest sannsynleg skal køyre ein bil med automatgir, vel automat også på trafikkskulen, seier Øyvind Årbogen i ei pressemelding.

Han er seniorrådgjevar opplæring i Norges Trafikkskoleforbund. Årbogen peikar stadig færre har bruk for førarkort med manuell giring, då elbilar og andre moderne bilar er automatiske.

Regjeringa har òg som mål at alle nye køyretøy innan 2025 skal vere atumatgira nullutsleppskøyretøy.

Har du, eller vil du ta, førarkort med manuell giring?

Har du, eller vil du ta, førarkort med manuell giring?

Ja! Eg kjem til å køyre bil med manuell gir. 18
Ja, for å vere på den sikre sida. 14
Nei, det treng eg ikkje. 10
Veit ikkje.10
Svar totalt: 52

Fleire stryk på automatlappen

Endå stadig fleire tek førarprøve med automatgir, så er det framleis store regionale forskjellar.

Oslo peikar seg ut med flest automatgir-sjåførar. Der har talet som tek automatlappen auka frå 32 prosent i 2018 til heile 65 prosent i 2021.

I Viken i 2021 tok 51 prosent førarkort med automatgir, opp frå 26 prosent i 2018.

Fylka med lågast andel automatlappen er Møre og Romsdal og Troms og Finnmark. I 2018 var det berre 9 prosent som tok førarprøve med automatgir i dei to fylka, men i 2021 var det høvesvis 27 prosent og 26 prosent.

Samstundes viser tala at dei som køyrer opp med automatgir oftare stryk enn dei som køyrer opp med manuell gir.

I 2018 var det berre 60 prosent som bestod førarprøva med automatgir, medan det totalt var 72 prosent beståtte prøvar. I 2021 hadde skilnaden minka, då bestod 73 prosent førarprøva med automatgir, medan talet beståtte prøvar totalt var 77 prosent.


Flåmsbana i Sogn er ein populær turistattraksjon. I åra før pandemien hadde togstrekninga frå fjorden til fjellet nesten ein million reisande i året. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg