Legar, politi og utleigeaktørane vil ha promillegrense ved bruk av elsparkesyklar.
mm

Regjeringa ønskjer å få på plass ei promillegrense, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Bergens Tidende (BT).

Etter lovverket i dag er det lovleg å køyre elsparkesykkel med promille så lenge ein er «skikka». Dessutan er elsparkesyklar definert på lik linje med ein vanleg sykkel. Det vil seie at politiet ikkje kan krevje blåseprøvar.

– I praksis legg ein opp til at folk kan køyre med promille, seier Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonskontakt i organisasjonen Ung i Trafikken. Ei promillegrense ville gjort det enklare å kontrollere, seier han.

Både legar på Haukeland, politiet og utleigeaktørane sjølve ønskjer eit strengare regelverk. Dei fleste elsparkesykkelskadar skjer i samband med at føraren har drukke alkohol.

Bør det vere promillegrense for å køyre elsparkesyklar?

Bør det vere promillegrense for å køyre elsparkesyklar?

Ja39
Nei11
Veit ikkje 2
Eg bryr meg ikkje 0
Svar totalt: 52

  • Usikker på kva reglane er for bruk av elsparkesyklar er? Sjekk her! 
Illustrasjon: Linn Isabel Eielsen
Oppdatert: onsdag 7. juli 2021 14.42
ANNONSE