Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å undersøkje moglegheiter for ein nasjonal togbillett.
mm

Det skriv departementet i ei pressemelding.

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti. Foto: Stortinget

Billetten vil fungere som ein periodebillett, gyldig på alle togstrekningar som blir køyrt etter avtale med staten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide seier i pressemeldinga at dei har mål om å få på plass billetten for heile Noreg til neste sommar.

– Toget tek oss på ein miljøvenleg og trafikksikker måte til fantastisk og variert natur, og til nokre av våre flottaste byar. Eg trur ein nasjonal togbillett, tilsvarande ein interrailbillett, kan få fleire til å ta toget på Noregs-ferie.


Halldis Folkedal ville heim til Vestlandet, og la kulturkarrieren på hylla til fordel for å køyre tog! Foto: Halldis Folkedal/Flickr
ANNONSE