ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Fryktar for den norske humla

Naturvernforbundet har saman med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) meldt Norgro for import av utanlandsk mørk jordhumle. Desse humlene blir brukte til pollinering av...

Drøymer om omstilling

  Medan SV-Lysbakken og Frp-Jensen kranglar om det er verda eller dei sjølve som har eit klimaproblem, er ein gjeng frivillige på Sagene i Oslo i...

Hurra for vatnet!

For vassdraga vi har lagt i rør, og som gjer oss tilgong på rein energi og varmar opp husa våre. For alle vassmagasin, som...

Lokkar turistar med berekraft

– Gratulerer med dagen! sa ein feststemd næringsminister Trond Giske (Ap) til representantar frå dei fire pilotkommunane Lærdal, Vega, Røros og Trysil som var...

Olje- og gassutslepp auka markant

I olje- og gassindustrien har utsleppa auka med 78 prosent sidan 1990. Norsk industri har derimot redusert utsleppa med 35 prosent dei siste 20...

Tok utfordringa frå rektor

– Konkurransen har stadfesta mistanken eg hadde om at innovative studentar er ein av våre viktigaste ressursar, sa rektor ved Universitetet i Oslo (UiO),...

Opprop fører til utmeldingar

  Den 21. mars skal Stortinget handsame saka om motorferdsel i utmark. I den samanheng har representantar frå Høgre og Framstegspartiet kome med framlegg om...

Flest store hus i vest

Sjølv om over halvparten av oss framleis bur i einebustad, bur stadig fleire nordmenn bur i blokk. Frå 2001 til 2011 auka talet på...

Vil ha eige framtidsombod

Føresetnaden for ein berekraftig og langsiktig politikk er at den tek omsyn til generasjonane som kjem etter oss. Dette omsynet meiner organisasjonen Spire at...

Borar for miljøet

Noreg balanserer rollene som leiande miljønasjon og petroleumsmakt. Det er ein krevjande balansegang. Éin av metodane for å halde oss på lina er å...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE