Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Kvifor vegetarianarar bør bøya eigne reglar

Sannsynlegvis vil dei første kjenslene hennar vera avsky og fråstøting. Vegetarianarar utviklar ofte slike haldningar til kjøttbasert mat, noko som gjer det lettare for...

Forskarar åtvarar mot oljeboring på Vikingbanken

Tobis blir rekna som ein nøkkelart i Nordsjøen, og bestanden har gått kraftig tilbake i norsk sone på 2000-talet. Vikingbanken er stengd for tobisfiske. ...

Nye retningslinjer om klimatilpassing ut på høyring

Klima- og miljødepartementet har sendt på høyring eit forslag til nye statleg retningslinjer for klimatilpassing i planlegginga. – Det viktigaste vi gjer, er å få...

Til søksmål om oljeutslepp

Miljøvernsorganisasjonen leverte inn meldinga til politiet måndag fordi han meiner utsleppa er å rekna som miljøkriminalitet. Søksmålet er retta mot «dei som vert funne...

Fann plast i havsalt verda rundt

Kvart år blir det dumpa mellom 8 og 12 millionar tonn med plast i havet. No har amerikanske forskarar funne igjen små plastbitar i...

Måling: Fleire vel klima framfor olje

I undersøkinga, utført av Ipsos for Dagbladet, vart deltakarane spurde om dei er villige til å avgrense norsk oljeverksemd for å avgrense utslepp. Av...

No har vi brukt opp ressursane på jorda for i år

Dette skriv Verdsnaturfondet (WWF). Onsdag, 2. august, brukar vi opp ressursane jorda hadde til oss for heile 2017. Det betyr at vi resten av året brukar...

Den paradoksale veksten i norsk reiselivsnæring

Den globale trenden i turisme er at turistar søkjer etter autentiske opplevingar: Storslått natur, det urørte, friske og ekte. Noreg treff denne trenden særs godt...

Halvparten køyrer framleis på diesel

Den etablerte todelinga av personbilmarknaden, mellom bensin- og dieselbilar, held på å forsvinna på grunn av endra avgiftsprofil og aukande utbreiing av alternative motorteknologiar....

Misfornøgde turistar kontaktar miljøministeren etter besøk i norske verdsarvfjordar

Då turisten kom heim frå noregsferien i midten av juli tok han tastaturet fatt og kontakta klima- og miljøminister Vidar Helgesen for å vise...
ANNONSE

MEIR OM Geiranger

MEST LESE