ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Dramatisk utvikling

Det viser dei årlege målingane Norsk Bremuseum gjennomfører ved fire brear. LES OGSÅ: Bekymra for breane Dystre målingar – Vi kan ikkje trekkje konklusjonar ut ifrå ein sommar,...

Bybane til sjøs på trappene

– Me er i dialog med fleire fylkeskommunar og kommunar om å få utarbeidd eit slikt fartøy og testa det ut i eit samband....

Slik skal me nå lågutslepssamfunnet

 Det er mogleg, skriv Miljødirektoratet i si pressemelding.Dei snakkar om togradersmålet – det litt ulne omgrepet definert av FN. I korte trekk handlar det...

Konsesjon til tre vindkraftverk i Sogn og Fjordane

Vindkraftverka som ligg i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, vil samla gje ein årleg kraftproduksjon på om lag 620 gigawattimar, noko som svarar til...

Truga kvalross på opptur

Rundt 1980 – tretti år etter at arten vart freda – var det berre 100 kvalrossar på Svalbard. I 2012 var talet auka til...

Krise for sjøauren

Det skriv Norsk institutt for naturforsking (NINA) på sine heimesider. Forskar Bengt Finstad fryktar sjøaura ikkje vil vera fiskbar i Noreg om ti år,...

Vekst i oppdrettsnæringa no er vekst i miljøproblema

Regjeringa har levert eit forslag om å la næringa auke mengda oppdrettsfisk mot at dei innfører strenge miljøkrav. Miljøproblema må ordnast først.Det er ikkje...

Pengesluk for ferjeselskapa

– Me har sett ein auke i talet på elbilar på ferjene våre. Han har vore gradvis, men særleg sterk frå 2013 til 2014....

Meiner selskap tek større klimaansvar

Framtida.no har tidlegare skrive om organisasjonen Oxfam, som kritiserer dei ti største mat- og drikkevareselskapa for å stå bak like stor utslepp som dei...

Så mange færre ville dyr er det

Organisasjonen har undersøkt tilstanden til over 3.000 artar over heile kloden, og talet på individ ser ut til å ha falle med 52 prosent...
ANNONSE

MEIR OM Dyr

MEST LESE