ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Vil lagre gruve- avfall i fjordar

Sosialistisk Ungdom vil ikkje støtte moderpartiet i kampen mot lagring av gruveavfall i norske fjordar. Ungdomsorganisasjonen har eit heilt anna syn på sjødeponi. – Vi...

Maritim innføring for framtidas rikspolitikarar

Med i reisefølgjet var også representantar for arrangørane av ungdomskonferansen, Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland, Norges rederiforbund og YoungShip. Solveig Røkenes er dagleg leiar i...

Spår eksplosiv oppdrettsvekst

  Store tal svirra i lufta da HAV21-utvalet la fram strategien sin for forsking og utvikling i marin sektor førre veke. I rapporten står det...

Uroa over tryggleiken

Onsdag vart 326 personar evakuert frå bustadplattforma Floatel Superior på Njord-feltet fordi ho begynte å krengja. Eitt av flyteelementa til plattforma begynte natt til...

Nazibjørnar plagar landsbygda

Vaskebjørnane plagar framleis den tyske landsbygda, 78 år sidan to eksemplar blei slept ut av Hermann Göring. Göring sette ut vaskebjørnane i dei tyske...

Fleire kommunar vil ha vindkraftskatt

I dag finst det lover som sikrar vasskraftkommunane økonomiske føremon gjennom såkalla naturressursskattar. Desse skattane gjev vertskommunane prosentvis fortenest ut frå mengda produsert vasskraft....

Treflis skal bli til laks

Professor i husdyrernæring, Margareth Øverland er senterleiar i Aquacultur Protein Centre (APC) på Ås som nå har avslutta eit tiårig prosjekt for å gjera...

Så mykje saks- papir har Vetle fått

Vetle Wang Soleim blei valt inn for Høgre i kommunestyret og formannskapet på Smøla i fjor. Han er tidlegare leiar av Nasjonalt Ungdomspanel, og...

Grøne sertifikat kan bli avvikla i 2020

Olje- og energiminister Ola Borten Mo seier til Nationen at når kraftverka er oppe og går, må dei klare seg sjølv. – Ein sunn energimarknad...

Stor skepsis både i Noreg og USA

Nesten halvparten (48%) av republikanarar i USA meiner no at det finst solide bevis for global oppvarming, ifølgje ei ny undersøkjing gjort av PEW...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE