Utval skal vurdere økonomiske konsekvensar av klimaendringar

Nynorsk Pressekontor
– Oppdatert 09.10.2017 15:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder kan få eit best mogleg fagleg grunnlag for å handtere klimarisiko.

Martin Skancke, rådgivar i konsulentselskapet Skancke Consulting og tidlegare ekspedisjonssjef i Finansdepartementet skal leie ekspertutvalet.