ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

EU seier nei til oljeboring

Torsdag 16. mars stemde EU-parlamentet over eit forbod mot oljeboring i Arktis. Forslaget om å forby oljeboring i isfylte havområde i Arktis gjekk gjennom...

Biodrivstoff er ikkje svaret

I si tid var den fremste forkjemparen for biodrivstoff klimaalarmisten Al Gore. Det er lenge sidan han snudde. I 2011 vedgjekk han at det var...

Oksygenmangel krympar fisken

Fisken i havet har vorte mindre, og til no har forskarane meint at årsaka låg i dei kommersielle fiskeria. Ifølgje ein ny norsk studie...

Småreker fulle av forureining

Nyleg rapporterte eit forskarteam frå Newcastle University om funna sine frå to av dei djupasta havområda i verda. Resultata er «ekstraordinære», konkluderer marinøkolog og hovedforfattar...
Havbotn

Forskarar finn plast på havbotnen

Forskarar ved Noregs geologiske undersøking (NGU) har funne mikroplast i botnprøvar. NGU har no sendt ytterlegare åtte prøver frå Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten til...

Må betale for å levere natursøppel

Mange har på eige initiativ gått i gang med private ryddeaksjonar etter den triste historia om kvalen som hadde fått magen full av plast. Fleire...

Godkjenner dumping i fjorden

ESA fekk i 2015 tre klager på avgjerda til myndigheitene om å gi gruveselskapet Nordic Mining løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i...

Bekymra for forureina luft

Undersøkinga gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair, viser også at nesten like mange er redde for konsekvensane lufta har for helsa deira,...

Avviser olje-kompromiss i nord

– Natur og Ungdom fyller 50, og har vunne mange slag for miljøet opp gjennom åra. Men vi har enno ein stor jobb å...

Stor motstand mot oljeboring i nord

Heile 49,6 prosent svarar nei, mens 35,5 prosent er positive og 15 prosent svarar at dei ikkje har gjort seg opp ei meining enno, skriv Klassekampen. Dei...
ANNONSE

MEIR OM Miljø

MEST LESE