ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Natur og Ungdom om Frp-forslag: – Påskot for å forlengje oljealderen

Krigen i Ukraina påverkar energisituasjonen i Europa, då kring 40 prosent av naturgassen EU importerer kjem frå Russland. Sidan 21. februar i år har...

Historisk vedtak for å bremse plastforureining

– Dette er ein kjempesuksess og ganske imponerande, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB. Han har leidd miljømøtet som dei siste...

– Jorda er allereie sterkt påverka av klimaendringar, og framover vil det verte verre

Den globale oppvarminga fører til verre tørkeperiodar, hyppigare ekstremnedbør og flaumar, meir ekstreme hetebølgjer og stigande havnivå. Det syner den siste delrapporten frå FNs...

«Det er ikkje berre politikarar som kan endre verda»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar.  Førre veke publiserte NRK ei nyheitssak om elevane på Risør videregående skole som har gjennomført...

Havnivået rundt USA kan stige meir dei neste 30 åra enn dei føregåande 100 åra samanlagt

I løpet av dei neste 30 åra vil den amerikanske kystlinja oppleve like høg havstigning som ho gjorde på hundreåret mellom 1920 og 2020,...

Kråker skal plukka opp sigarettsneipar frå gatene

Corvid Cleaning er ei nystarta svensk bedrift som har spesialisert seg på å trena kråker opp til å plukke bos i bytte mot mat....

Studie: Betre luftkvalitet på grunn av lockdown kan ha redda 800 liv i Europa

Strenge koronarestriksjonar, som påbod om heimekontor og heimeskule, i europeiske byar reduserte trafikken og dermed luftforureininga. Slik gjekk også talet på dødsfall knytt til luftforureining...

26 klimafilmar å sjå etter Don’t Look Up

– Kvifor er ikkje folk livredde? Kva må me seie? Kva må me gjere? Orda kjem frå Dr. Randall Mindy i den store Hollywood-filmen Don’t Look...

Regjeringa delte ut 53 oljeutvinningsløyve på norsk sokkel

Styresmaktene vurderte søknader frå til saman 31 selskap hausten 2021. Av dei 53 utvinningsløyva er 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i...

Storbritannia prøver ut firedagars arbeidsveke

Koronakrisa har endra korleis folk tenker om arbeidsplass og arbeidsliv. No har redusert arbeidstid, til same løn, igjen fått vind under vengene. Denne veka har...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE