ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Kan sopp og bakteriar løysa plastproblemet?

Plasten me kvittar oss med hopar seg opp i naturen og har funne vegen heilt ned til dei djupaste havområda i verda. Problemet med plast...

Dei politiske partia må leggje klimakorta på bordet

Saka er henta med velvilje frå Energi og klima. Eg er for klimatiltak, men… Dette munnhellet høyrer vi stadig oftare trass i at klimaproblema rykker stadig...

Knausgård og Gaarder støttar skulestreiken og tilsluttar seg Extinction Rebellion

«Vi nektar å la framtidige generasjonar arve ein døyande planet fordi vi unnlét å handle no.» Det skriv 25 av Noregs fremste kultur- og forskningsprofilar...

«Gunnhild» streikar for klimaet

P3-serien Lovleg gjer som ungdomen verda over: Streikar for klimaet. Den populære nettserien Lovleg er no midt i sin andre sesong, men dersom ivrige sjåarar...

Venstre-ordførar om skulestreikane: Ei opa dør mot framtida

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida.» Slik startar sjølve «grunnlova» for norsk skule:...

Desse borgarane er mest uroa for at klimaendringar skal prege landet

Ipsos har spurt eit representativt utval personar frå 28 ulike land om kva tema dei er mest bekymra for i sitt eige land. Globalt svara...

No kan du sjekke klimagassutsleppa frå din kommune

Torsdag lanserte Miljødirektoratet oppdatert statistikk om klimagassutsleppa i norske kommuner og fylker. No kan alle lett klikke seg inn på oversikta over kor store utslepp...

– Landbruket har eit ufortent dårleg klimarykte

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar, seier Steffen Fjellestad. Den 20 år gamle naturforvaltingseleven meiner regjeringa er for opptekne av...

Auka kunnskap om kommunale klimautfordringar

Me bur alle i ein kommune, og klimatiltaka som blir sett i verk, blir gjort i ein kommune. Derfor jobbar Meteorologisk institutt blant anna...

Tenner varde for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja: Eit tydeleg signal til Arbeidarpartiet

– For tiande året på rad arrangerer vi vardebrenningar over heile landet for å gje Arbeiderpartiet eit tydeleg signal om å snu i spørsmålet...
ANNONSE

MEIR OM oljeboring

MEST LESE