ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Universiteta skal investere grønare

Frå 2017 vil Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) fjerne olje, kol og gass frå investeringane sine til...

Regjeringa vil satsa på bioøkonomi

– Rike naturressursar og høg kompetanse gjev oss konkurransefortrinn i overgangen til lågutsleppssamfunnet. Regjeringa legg til rette både for omstilling av tradisjonell industri og...

MDG vil gi bygdefolk sponsa elbil

Pengane skal blir tilbodne folk med dårleg råd som bur i område der kollektivløysingane er dårlege, opplyser MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Dagsavisen. – Både...

Lurer sjøfugl til å ete plast

Stadig fleire sjøfuglar døyr av plasten dei får i seg. Og no viser det seg at det ikkje berre skjer tilfeldig i jakta på...

Breane smeltar framføre augo våre

Norsk bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten har sidan 1991 følgt nøye med kva som skjer med breane. Særleg har dei halde auga med...

Vi endrar vanar – for miljøet

Det er NRK som i dag melder at fleire kuttar biffen for miljøet. Forbrukarane meiner likevel at overgangen til lågutsleppsamfunn først og fremst må løysast...

Avtale om å verne i Antarktis

Avtalen blei inngått på eit møte i organisasjonen Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) i Hobart i Australia fredag, etter mange år med forhandlingar. Alle...

Surt hav trugar norske korallrev

– Akkurat som dei menneskeskapte klimaendringane er utslepp av CO2 til atmosfæren skuld i havforsuringa. Ein reknar med at rundt ein tredel av CO2-utsleppa...

Vi kstar enorme mengder mat

Kvar nordmann kasta i snitt over 42 kilo etande mat i fjor, viser ferske tal. Matkastinga svarer til 5.800 kroner for gjennomsnittshushaldet, ifølgje tala frå...

Lågare utslepp med nytt drivstoff

Det er Norges Lastebileier-Forbund som står bak testen med drivstoffet som er blir kalla HV0100. Det er eit syntetisk biodiesel laga av vegetabilsk avfall....
ANNONSE

MEIR OM Miljø

MEST LESE