ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Miljø

Tema: Miljø

Skal spela på haldeplassar

Saka er henta frå Hallingdølen Turnéen er kalla Express Tour 2016, og ved hjelp av Nettbuss reiser geilingen rundt på vel 50 av dei om...

Skal spela på haldeplassar

Saka er henta frå Hallingdølen Turnéen er kalla Express Tour 2016, og ved hjelp av Nettbuss reiser geilingen rundt på vel 50 av dei om...

Miljøtoppar: Dette er dei største sigrane og nederlaga

Dagsavisen har intervjua dei tre miljøtoppane, som til saman har leia tre store miljøorganisasjonar i Noreg i 40 år. Arild Hemstad har vore leiar...

USA vil kasta mindre mat

Forslaget er å gjera datostemplinga tydelegare, skriv Slate.com. I USA er det vanleg å kasta mat, slik som her heime. Det fører til at store...

Kolforureining drep 23.000 årleg

Rapporten beviser for første gong at forureining frå europeiske kolkraftverk gjer borgarar i naboland dødeleg sjuke, skriv dei fire organisasjonane som står bak undersøkinga....

Desse trur mest på resirkulering

I ei landsdekkjande haldningsgransking gjennomført av Ipsos på vegner av Grønt Punkt Norge svarer 75 prosent av dei som bur på Vestlandet at dei...

Me når ikkje 1,5-gradersmålet

ScienceAlert skriv om det litt nedslåande resultatet frå International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Austerrike, som såg på løfta dei 195 landa...

Frankrike forbyr plastposar

I dag, 1. juli, vart fleire nye lovar innførte i Frankrike. Då fekk miljøvernministeren Ségolène Royal gjennom fleire forslag – mellom anna eit forbod...

17 nye skogområde blir verna

– Stortingets mål om 10 prosent skogvern skal berre oppnåast gjennom vern av offentleg skog eller gjennom den frivillige ordninga for skogvern. Vernet vi...

Vil varma opp landet med flis

– Potensialet med flis som oppvarming er enormt. I dag kjem berre 5– 6 prosent av energiforbruket i Noreg frå flis. Det kandoblast på ein berekraftig måte, og dette er det...

Så mykje ureinar kunstgrasbanane

Saka var først publisert i Vikebladet Vestposten.  I ein ny rapport om mikroplastforureining blir kunstgrasbanene skulda for å forureine norske fjordar. Mepex Consult, som har produsert...

Håpar på 25.000 frivillige strandryddarar

I fjor var oppunder 20.000 frivillige med på over 850 ryddeaksjonar over heile landet. Med den store merksemda rundt aksjonsdagen i år, har prosjektleiar...
ANNONSE

MEIR OM Miljø

MEST LESE