ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunar

Tema: Kommunar

Dei 20 artigaste finske kommunevåpena

Det er 311 kommunar i Finland, redusert frå 444 i 2005 gjennom samanslåingar. Desse har kommunevåpen, men få nordmenn har noko særleg god oversikt...

Slagorda som lagar seg sjølve

Frå 2020 vil det vere 354 kommunar i Noreg. Det er ned frå 428 før regjeringa byrja på kommunereforma. 41 nye kommunar held no...

Fleirtal for å slå saman kommunar

Diskusjonane om det nye kommunekartet er over i Stortingets kommunalkomité. Talet på kommunar blir kutta frå 428 til 354. Tvang skal brukast i ti...

Kjem snart til ein kommune nær deg

Ifølgje Adresseavisen sender Kommunaldepartementet forslaget ut på høyring onsdag. – Når det gjeld flagglova, så er det lagt opp til at bystyra kan fastsette eit...

Kommunereforma får refs av politikarane

1.660 kommunestyrerepresentantar frå til saman 351 kommunar deltok i undersøkinga gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Alle uansett parti klagar på prosessen. Det høyrer eg...

Sanners 1.-juli-frist utan konsekvensar

Dette er heilt nye tonar i innspurten av reforma, meiner opposisjonen på Stortinget. Kommunalministeren seier derimot at alle kommunar som Stortinget har vedtatt slått...

Finn ut meir om din kommune!

Kor mange elevar er det per lærar? Korleis er opningstidene på helsestasjonen? Og kor mykje pengar bruker kommunen eigentleg på ungdomsaktivitetar og barnevern? I denne...

Større ras- og flaumfare

Sjølv om det i desse dagar vert arrangert klimatoppmøte i Paris, er det lite som tyder på at det kjem effektive tiltak mot problemet med...

– Flyktningkrisa krev mykje meir

– Pengane for å auka busetjinga av flyktningar i kommunane er langt frå nok, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen. I forslaget til statsbudsjett...

Frp-arar vil ta imot færre syrarar

Frps listetoppar skil seg ut i Dagens Næringslivs valundersøking for 2015, der listetoppane til partia har svart på om dei meiner kommunane bør ta imot fleire...
ANNONSE

MEIR OM flyktningar

MEST LESE