ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunar

Tema: Kommunar

Unicef: Dette er den beste kommunen for barn og unge

Saman med Tokke på topp-ti-lista finn ein også Namsskogan i Trøndelag og Sør-Elvdal i Innlandet. Åtte av dei ti kommunane som gir aller best...

Ungdomsrådsleiar: – Bra at det er lovpålagt å høyra på oss

– Ungdommen må ha ei stemme. Er du ikkje myndig, har du ikkje stemmerett, og kan ikkje ytra deg på den måten. Me må...

Desse kommunane er best på å prioritera barn og unge

Kvart år rangerer UNICEF landets kommunar etter kor høgt dei prioriterer barn og unge i budsjettet, og årets analyse tyder på at det er...

Éin av ti kommunar er framleis utan ungdomsråd – etterlyser medlemmar

– Barn og unge er veldig aktive, og set premissane for kva tilbod dei vil ha sjølve. Politikarane på si side er gode på...

Reagerer på manglande miljøkrav i mange kommunar

Miljø skal som hovudregel vektast minst 30 prosent i offentlege anbod, ifølgje Forskrift for offentlige anskaffelser. I ei klimaundersøking gjennomført av Framtida.no svarar berre éin...

Aldri meir HÆ i Hå – kommunen fekk klarspråkpris

– Klarspråk lønner seg. Det er meir effektivt, både for forvaltninga og for innbyggjarane, og er avgjerande for at innbyggjarane skal forstå informasjon om...

Somlar med viktig tiltak mot strålefare

Tablettane kan hindre kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge som blir utsette for radioaktiv stråling. Gravide og ammande kvinner skal òg kunne få...

Dei 20 artigaste finske kommunevåpena

Det er 311 kommunar i Finland, redusert frå 444 i 2005 gjennom samanslåingar. Desse har kommunevåpen, men få nordmenn har noko særleg god oversikt...

Slagorda som lagar seg sjølve

Frå 2020 vil det vere 354 kommunar i Noreg. Det er ned frå 428 før regjeringa byrja på kommunereforma. 41 nye kommunar held no...

Fleirtal for å slå saman kommunar

Diskusjonane om det nye kommunekartet er over i Stortingets kommunalkomité. Talet på kommunar blir kutta frå 428 til 354. Tvang skal brukast i ti...

Kjem snart til ein kommune nær deg

Ifølgje Adresseavisen sender Kommunaldepartementet forslaget ut på høyring onsdag. – Når det gjeld flagglova, så er det lagt opp til at bystyra kan fastsette eit...

Kommunereforma får refs av politikarane

1.660 kommunestyrerepresentantar frå til saman 351 kommunar deltok i undersøkinga gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Alle uansett parti klagar på prosessen. Det høyrer eg...
ANNONSE

MEIR OM Kommunar

MEST LESE