ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunar

Tema: Kommunar

Vil ta makt frå vegvesenet

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Ordførar Arild Iversen i Volda vil ha eit enklare opplegg for skilting av kommunale vegar. Han har fleire gonger opplevd...

Så mykje gjeld har kommunen din

ABC Nyheter har samla inn tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) for å gi ei oversikt over kva kommunar som har mest...

Så mykje gjeld har kommunen din

ABC Nyheter har samla inn tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) for å gi ei oversikt over kva kommunar som har mest...

Produsentar, samein dykk!

Tysdag denne veka kom Siv Jensens store baby, den fyrstefødde av ei rekkje planlagde avkom: «NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd»,...

Kommunane vil ikkje fjerne buplikt

Høyringsfristen for forslaget er 15. januar, men allereie før jul hadde over 80 kommunar sendt inn sine syn. Berre ei handfull støttar forslaget, skreiv...

Halvparten i gang med reform

Først i løypa er Sandefjord, Andebu og Stokke. Fredag signerte ordførarane i dei tre Vestfold-kommunane utgreiinga om å slå seg saman. Kommunestyra får forslaget til...

Budsjett-taparar neste år

70 prosent av kommunane planlegg å kutte i tilbodet til barnehagane med mellom 1 og 5 prosent, og 80 prosent vil kutte tilsvarande for...

Ungdomsreformen

Det skulle diskuterast korleis ungdom kan påverka lokaldemokratiet, spesielt sett i lys av den planlagde kommunereformen. Kva vil større kommunar ha å seia? Korleis...

Småkommunar på helsetoppen

– Me er ein liten og oversiktleg kommune og det lett å samarbeida internt. Me har eit nært samarbeid med Nav, god lækjardekning og...

Få kommunar har barnevernsvakt

Barnevernsvakta er akuttberedskapen til barnevernet, som skal hjelpe born og familiar også utanom opningstidene til barnevernskontoret, fortel NRK.no. Men berre 130 av 428 norske...
ANNONSE

MEIR OM Barnevernet

MEST LESE