Brukar tvang i elleve tilfelle.

NPK-NTB
NPK-NTB

Diskusjonane om det nye kommunekartet er over i Stortingets kommunalkomité. Talet på kommunar blir kutta frå 428 til 354. Tvang skal brukast i ti tilfelle. 

Regjeringas eine samarbeidsparti KrF seier nei til tvang, men Venstre sikrar fleirtal for den største endringa i kommunestrukturen sidan 1950-talet. Heilt til det siste var det spenning om enkeltkommunar, i nokre tilfelle var meiningane delte også mellom dei to regjeringspartia.

– Det er behov for sterke og livskraftige kommunar for å realisere måla med reforma. Den skal sørgje for gode og likeverdige tenester til innbyggjarane, seier kommunalkomiteleiar Helge André Njåstad (Frp).

Då regjeringa la fram sitt forslag til kommunereform, låg det an til ein fasit på 358 kommunar. Når Torsken, Berg og Trøgstad blir slått saman med andre kommunar og Flora og Vågsøy fusjonerer, blir talet 354. Endeleg avgjerd blir fatta av Stortinget 8. juni.

Njåstad og regjeringa meiner reforma vil medføre fleire oppgåver til økonomisk meir robuste kommunar. Men reforma er også omstridd og inneber bruk av tvang ved ti samanslåingar:

• Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad

• Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

• Bjugn, Ørland

• Mandal, Marnardal, Lindesnes

• Kristiansand, Søgne, Songdalen

• Sogndal, Balestrand, Leikanger

• Tysfjord blir delt i to. Ein del blir slått saman med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy

• Skedsmo, Fet, Sørum

• Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram

• Roan, Åfjord

• Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

Oppdatert: sundag 4. juni 2017 19.31

LES OGSÅ

ANNONSE