ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunar

Tema: Kommunar

Kommunar tapar på flyktningar

Kommunane får tilskot frå staten for kvar flyktning i fem år, og desse pengane skal dekkja busetting og integrering av flyktningane i samfunnet. For...

Biblioteka er budsjettaparar

Sidan 2001 har biblioteka fått 33 prosent mindre del av det totale kulturbudsjettet i kommunane, viser ei kartlegging Norsk bibliotekforeining har gjennomført og som...

Fleire kommunar vil ta imot flyktningar

Det viser ein gjennomgang som Dagbladet har gjort av svara som 40 kommunar har gitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Dei andre tolv er hovudsakleg...

Kommunar seier ja til flyktningar

For ei veke sidan var det berre kommunane Hvaler, Overhalla og Tromsø som hadde sagt ja til å ta imot fleire syriske flyktningar. No...

KS skuffa over revidert

Eit revidert statsbudsjett utan poseavgift var ikkje den einaste økonominyheita frå regjeringa i dag. Kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte også dei økonomiske rammene for...

Refsar kommunane

– Veldig mange kommunar prøver å finne sin eigenart. Dei startar breie prosessar, men endar opp med å bli lik alle andre fordi dei...

Kommunar vil redde pelsen

Kommunane er ikkje oppført som høyringsinstansar, men har på eige initiativ sendt inn uttalane der dei uttrykkjer misnøye med faginstansane som ønskjer ei styrt...

Frp-nestleiar spår kommunekollaps

Han trur reforma kan ende med nokre få kommunesamanslåingar, men langt færre enn det Frp og Høgre ønskjer seg. Han peikar på at sjølv...

Lite kunnskap om radikalisering

– Det manglar totalt sett kunnskap om radikalisering. Spørsmålet er om vi skal sitte med dette åleine, men eg må seie at eg forventar...

Større kommunar skal få meir å gjere

– Med større kommunar må det bli mindre statleg detaljstyring. Det har vore ein viktig premiss, både frå ekspertgruppa og frå KS, seier Sanner...
ANNONSE

MEIR OM Jan Tore Sanner

MEST LESE