ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kommunar

Tema: Kommunar

Kommunereforma får refs av politikarane

1.660 kommunestyrerepresentantar frå til saman 351 kommunar deltok i undersøkinga gjort for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Alle uansett parti klagar på prosessen. Det høyrer eg...

Sanners 1.-juli-frist utan konsekvensar

Dette er heilt nye tonar i innspurten av reforma, meiner opposisjonen på Stortinget. Kommunalministeren seier derimot at alle kommunar som Stortinget har vedtatt slått...

Finn ut meir om din kommune!

Kor mange elevar er det per lærar? Korleis er opningstidene på helsestasjonen? Og kor mykje pengar bruker kommunen eigentleg på ungdomsaktivitetar og barnevern? I denne...

Større ras- og flaumfare

Sjølv om det i desse dagar vert arrangert klimatoppmøte i Paris, er det lite som tyder på at det kjem effektive tiltak mot problemet med...

– Flyktningkrisa krev mykje meir

– Pengane for å auka busetjinga av flyktningar i kommunane er langt frå nok, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen. I forslaget til statsbudsjett...

Frp-arar vil ta imot færre syrarar

Frps listetoppar skil seg ut i Dagens Næringslivs valundersøking for 2015, der listetoppane til partia har svart på om dei meiner kommunane bør ta imot fleire...

Finn ut meir om heimstaden din!

Lokalvala blir ofte avgjort av personane som står på listene – det er ikkje hemmeleg. Men har du ei solid oversikt over kva som...

Bygdelistene blir færre

Det betyr likevel ikkje at bygdelistene er i ferd med å døy ein sakte død, trur statsvitar og lokalpolitikkforskar Mona Strand ved Høgskolen i...

Småkommunar seier nei til flyktningar

Til saman 75 kommunar har vedteke at dei ikkje skal ta imot flyktningar i 2015. Dette er kommunar som er spreidde utover heile landet...

Nye ordførarar kan bli avgjerande

Det skriv NRK Møre og Romsdal, som har snakka med Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal. – Me arbeider tverrpolitisk, men dei personlege eigenskapane...
ANNONSE

MEIR OM Kommunar

MEST LESE