ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Skule og klima mindre viktig

Køane i helsevesenet er den største utfordringa i Noreg. I alle fall om ein skal tru dei spurte i TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2011....

Dårleg luft vil drepa millionar kvart år

Sist veke rapporterte Framtida.no at tusenårsmålet til FN om reint vatn er nådd. 88 prosent av alle menneske i verda har no tilgang til...

Vil gjera SV meir grønt og raudt

Miljø og rettferd var det første Audun Lysbakken snakka om i sin første tale som SV-leiar. – Oljeindustrien støvsyg no landet for arbeidskraft og investeringar...

Slik skal det bli færre bilar i byane

Det er forventa ein dramatisk folkevekst i byområda dei komande åra. Berre i Oslo-området er det venta 350.000 fleire innbyggjarar dei neste 30 åra. –...

– Noreg må skape grøn økonomi

Noreg gjer ikkje nok for å skape ei grøn næringsutvikling, viser ein rapport utført av Econ Pöyry på oppdrag for YS og WWF. – Vi...

Venstre vil ha forlik om elbilar

  Venstre tek til orde for eit breitt forlik på Stortinget om avgiftsfritak og andre fordelar for bilar med nullutslepp. Partiet meiner vilkåra er for...

Unge trur ikkje på FN-klimapanel

Under halvparten av norske ungdommar trur klimapanelet til FN har rett i at menneskeskapte klimautslepp har forårsaka mesteparten av den globale oppvarminga dei siste...

Vil gje regjeringa klimahjelp

Regjeringa er heilt i sluttfasen av forhandlingane om klimameldinga. No meiner KS-leiaren at kommunane kan gjera saka enklare for Regjeringa, skriv Aftenposten. – Vi kan...

Ikkje oppteken av klimaendringar

Medan ungdommar tidlegare har hatt klimaendringane høgt på lista over dei største utfordringane våre, kjem klima i år heilt ned på ellevte plass på...

Klimautsleppa rett til vêrs

Dei innanlandske klimagassutsleppa var 53,9 millionar tonn CO2 -ekvivalentar i 2010, ifølgje ferske tal frå Statistisk sentralbyrå. Det var 4,7 prosent høgare enn året...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE