ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

I dag går vi over på kreditt

I dag, 22. august, er den Økologiske Gjeldsdagen (Earth Overshoot Day), datoen då menneska har brukt opp budsjettet til naturen for året. Vi går...

CO2-utsleppa går ned i USA

Det går det fram av den siste månadsstatistikken til US Energy Information Administration (EIA). EIA forklarer den klare nedgangen med overgang frå kol til naturgass...

Krev intercity- triangel no

Debatten om intercity-triangelen har vore ein heit potet heile sommaren. For å få dette på plass lyt det bevilgast meir pengar – og dei...

Noreg har verdas billegaste bensin

Ingen andre land i verda har dyrare bensin enn Noreg, viss ein reknar per liter. Men om du reknar bensin per arbeidsdag, er det...

Vil tena på straumsparing

 Noreg er blant dei landa som har lågast straumpris. Samstundes er me blant dei landa som brukar mest. – Mange kunne nok spart tilnærma halvparten...

Isen på Grønland smeltar raskare

  Nye målingar viser at det har skjedd smelting på heile 97 prosent av overflata til innlandsisen.   Dette er meir enn nokon gong på dei 30...

Utvidar miljøprogram for jordbruket

Regjeringa har sett av 18 millionar kroner til det nye Klima- og miljøprogrammet for 2013. I praksis er det tale om ei samanslåing av det...

Krev kommissær for ufødde

Ungdomsorganisasjonen Spire er tilstades på klimakonferansen for å kjempe for framtidige generasjonar sine rettar. Ei av dei viktigaste sakene dei jobbar for er å...

Talar unge si klima-sak i Rio

Cilia Holmes Indahl (23) frå Tromsø er valt ut av LNU (Landsrådet for Noregs Barne- og Ungdomsorganisasjoner) til å representere norsk ungdom på Rio+20,...

Feirar klimaforlik

Regjeringspartia har vorte samde med Høgre, KrF og Venstre om eit nytt klimaforlik, fortel kjelder på den raud-grøne sida til NTB. Semja var klar rundt...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE