ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobb

Tema: jobb

Desse jobbar hardast

CNN har laga lista over dei mest hardtarbeidande nasjonane i verda, basert på tal frå OECD. Tala gjeld lønsarbeidarar, og inkluderer ikkje sjølvstendig næringsdrivande. Desse arbeider...

Språket avslørar sjefen

Det melder Aftenposten, som viser til ei undersøking Norstat har gjort for konsulent- rekrutterings- og omsetjingsselskapet Amesto.   – Undersøkinga stadfestar at språk er veldig...

Valets kval

 Når du endeleg har fullført den vidaregåande skulen, har du kanskje lyst på eit friår. Då er mogeleghteitene mange. På Elevtinget 2011, årsmøtet for elevorganisasjonen,...

Norske vaflar i London

Det var over 60 søkjarar til eittåringstillingane på sjømannskyrkjer rundt om i Europa. Lunde er ein av to heldige, som skal tilbringa eit år...

Unge skadar seg mest

I aldersgruppa 18-24 år er det 50 prosent fleire jobbrelaterte skadar med dødeleg utgang enn i alle andre aldersgrupper. Hovudsakleg skuldast dette at unge...

Får ikkje jobb i politiet

Politiets Fellesforbund har vore i kontakt med studentane og kartlagt terrenget for talet på uteksaminerte i år, som har fått fast stilling. Av årets...

Arbeids- gleda AS

Ideen om å bli sine eigne sjefar dukka opp under ein sommarjobb i 2008. Håkon, Halvor og Askild kjende seg heime i dei store...

Unge får ikkje kontrakt

Karina Kjelby (16) har eit skilt på brystet med påskrifta «opplæring». Det er hennar andre dag i sommarjobben på Narvesen. Med unntak av noko...

Gløymt å søke sommar- jobb?

Håpet er enno ikkje ute dersom du ikkje har fått deg sommarjobb. På jobbportalar som nav.no, deltidsjobb.no og finn.no finst det mange stillingar der...

Med fly som hobby

Ei lang arbeidsveke er over, og det er endeleg tid for å kople av ifrå jobben. I ei enkel stove i Tromsø sit flymekanikaren...
ANNONSE

MEIR OM Fly

MEST LESE