Éin av tre fryktar at klimapolitikken vil føre til færre jobbar

I ei undersøking gjennomført for NHO seier 36 prosent av dei spurde at dei trur klimaomstillinga vil føre til færre jobbar fram mot 2030.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det er spesielt menn, folk som bur på Vestlandet og folk med lågare utdanning som trur omstillinga vil føre til at jobbar går tapt, viser Opinion-undersøkinga.

Medan 36 prosent av dei spurde trur omstillinga vil føre til færre jobbar fram mot 2030, trur 32 prosent at det vil bli fleire jobbar.

Ein drivar for jobbskaping

Mari Sundli Tveit, direktør NHO. Foto: Eva Helene Storm Hanssen/Moment Studie/NHO

NHO har håp om at «fleire jobbar» vil vise seg å bli riktig svar.

– NHO har lenge sett ei uvisse, også blant unge, om det vil finnast ein jobb for dei i framtida. Bodskapen vår til dei er at klimaomstillinga vil vere ein av dei sterkaste drivarane for jobbskaping framover, og at Noreg har store moglegheiter viss vi evnar å gripe dei, seier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

Opinion har òg spurt om folk trur det er mogleg for Noreg å nå klimamålet for 2030 og samtidig ha økonomisk vekst.

Det svarar 51 prosent av dei spurde bekreftande på, medan 31 prosent meiner det ikkje er mogleg å nå klimamåla og samtidig ha økonomisk vekst.

Skepsisen er sterkast blant dei spurde over 50 år.

Betine Reigstad (21) flytta frå Bergen til Stord for å jobba som sveisar på Kværner Stord. Foto: Svein Olav B. Langåker