ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobb

Tema: jobb

Folk frå Sogn og Fjordane arbeider lengst

– Folk i Sogn og Fjordane jobbar i gjennomsnitt 13,3 år etter fylte 50 år, noko som gir ein relativt klar førsteplass mellom fylka...

Færre unge i arbeid

Delen unge utanfor arbeidsmarknaden er på sitt høgste sidan midten av 1990-talet. I førre veke la SSB fram Arbeidskraftundersøkinga (AKU) som viser at delen av...

Dobling av unge uføretrygda

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymra over at talet på uføretrygda i alderen 20 til 29 år er nær dobla dei ti siste åra.  – Dette...

– Olja har vore gigantisk sovepute

– Det som har skjedd i Stavanger er kjempeinteressant. Dei som tidlegare sat i gode jobbar blir tvungne til å gjera noko med situasjonen...

Slik skal dei unge lokkast heim

– Når statlege verksemder vert plasserte i heile landet, kan fleire få spanande karrieremoglegheiter i det lokalmiljøet dei kjem frå, og dermed kunna flytta...

Slik blir ein PT på eitt år

Først publisert i Porten. I Sogndal kan studentar for første gong ta eit årsstudium i personleg trening. – Det er heilt nytt. Det er første året vi...

Ni av ti unge vil ha fast jobb

Norstat har gjennomført undersøkinga for Svenssonstiftelsen, ein organisasjon som arbeider for å fremja verdien av fagorganisering og faglege rettar. I underkant av 2.000 nordmenn...

Barbie vert dataspelutviklar

Dei seinare åra har leiketøysprodusenten Mattel kvart år lansert Årets karriere for Barbie. Til no har ho mellom anna prøvd seg som pilot, filmskapar, lege...

Ærligheit varer lengst i jobb og kjærleik

Det skriv forskning.no. Forskarar frå Harvard i USA har prøvd å avdekka psykologien bak svaret ein vel å gje på ubehagelege spørsmål, til dømes...

Oljedilemmaet i det rike nord

– Dette vert på ein måte eit tviegga sverd. Dei sterkaste miljøkreftene i Noreg seier jo at me må koma oss vekk i frå...
ANNONSE

MEIR OM Glokalt klimaval

MEST LESE