ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jobb

Tema: jobb

Søk sommarjobb no

– Me ser at arbeidsgjevarar startar jakta på gode kandidatar tidleg på året. For å sikra deg sommarjobben er det lurt å vere ute i...

Inga hjerneflukt frå Hordaland

Ein rapport frå Karrieresenteret i Bergen viser at frykta for den antatte «hjerneflukta» frå Hordaland – at studentane flyttar etter at studiane er avslutta...

Arbeid som skule

– Dette gir meg ei enklare utdanning. Alternativet hadde vore låge karakterar og høgt fråvær på skulen, seier Eirik Brune frå Ørsta. I haust er...

Desse jobbar hardast

CNN har laga lista over dei mest hardtarbeidande nasjonane i verda, basert på tal frå OECD. Tala gjeld lønsarbeidarar, og inkluderer ikkje sjølvstendig næringsdrivande. Desse arbeider...

Språket avslørar sjefen

Det melder Aftenposten, som viser til ei undersøking Norstat har gjort for konsulent- rekrutterings- og omsetjingsselskapet Amesto.   – Undersøkinga stadfestar at språk er veldig...

Valets kval

 Når du endeleg har fullført den vidaregåande skulen, har du kanskje lyst på eit friår. Då er mogeleghteitene mange. På Elevtinget 2011, årsmøtet for elevorganisasjonen,...

Norske vaflar i London

Det var over 60 søkjarar til eittåringstillingane på sjømannskyrkjer rundt om i Europa. Lunde er ein av to heldige, som skal tilbringa eit år...

Unge skadar seg mest

I aldersgruppa 18-24 år er det 50 prosent fleire jobbrelaterte skadar med dødeleg utgang enn i alle andre aldersgrupper. Hovudsakleg skuldast dette at unge...

Får ikkje jobb i politiet

Politiets Fellesforbund har vore i kontakt med studentane og kartlagt terrenget for talet på uteksaminerte i år, som har fått fast stilling. Av årets...

Arbeids- gleda AS

Ideen om å bli sine eigne sjefar dukka opp under ein sommarjobb i 2008. Håkon, Halvor og Askild kjende seg heime i dei store...
ANNONSE

MEIR OM jobb

MEST LESE