Nesten fire av ti studentar meiner jobbutsiktene ser verre ut no enn før koronapandemien.
NPK-NTB
NPK-NTB

Ifølgje undersøkinga meiner 29 prosent av norske studentar at jobbutsiktene ser verre ut no. Ni prosent meiner dei ser mykje verre ut, skriv Universitas.

Arbeidslivsforskar Kjell G. Salvanes meiner studentane har grunn til å vere uroa. Foto: NHH

Arbeidslivsforskar og NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes meiner at studentane har ein reell grunn til å vere bekymra for framtidig arbeidsliv.

–⁠ Det vi fann i studiane våre, er at dei som gjekk inn i arbeidslivet i nedgangstider, hadde mellom fem og ti prosents reduksjon i lønn òg over lang tid, seier Salvanes.

Halvparten av dei spurde studentane meiner jobbutsiktene er som før, medan 11 prosent meiner dei har vorte betre eller mykje betre.


Les også: 9 av 10 elevrådsleiarar er uroa over kva koronatida gjer med framtida til unge

Steffen Tvedt Brekke (18) er elevrådsleiar ved Varafjell videregående skole i Haugesund, og meiner lærarane kan leggja meir opp til munnlege samtalar for å kompensera for at det sosiale livet til unge er sett på pause. Arkivfoto: Svein Olav B. Langåker

LES OGSÅ

ANNONSE