Mange barn utsette for alvorleg mobbing får PTSD-diagnose

Ei kartlegging Dagbladet har gjennomført viser at i 20 av 24 saker der mobbeoffer saksøkjer kommunen, har offera fått den alvorlege psykiske lidinga PTSD.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sidan 2018 har 25 barn, unge eller vaksne, i 24 saker, saksøkt ein kommune for ikkje å ha stoppa eller forhindra mobbing, skriv avisa.

21 av dei 25 som har gått til sak for erstatning etter mobbing, er eller har vore diagnostiserte med posttraumatisk stressliding (PTSD), viser kartlegginga.

Kristin Oudmayer er direktør for barns rettar og berekraft i UNICEF Norge.
Foto: Carl J Asquini / UNICEF Norge

– Dette er veldig beskrivande for kor alvorleg mobbing er, og kor stor skade det kan gjere på eit menneskesinn. Sjølv når mobbinga har teke slutt, er ho ikkje over for dei som har vore utsette for det, seier Kristin Oudmayer, som er direktør for barnerettar og berekraft i Unicef.

Ho understrekar at dei sakene som kjem opp i retten, er dei mest alvorlege, og at mobbing ikkje alltid vil resultere i psykiske lidingar.

Ikkje overraska

Psykologspesialist og førsteamanuensis Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er ikkje overraska over resultatet.

– Gjennom klinisk arbeid kjenner eg til at mange barn får PTSD etter mobbing, seier ho.


Illustrasjonsfoto: Jeswin Thomas on Unsplash