ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Utval vil styrkje personvernet til norske elevar og studentar

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fekk tysdag ein sluttrapport frå gruppa. – Vi samlar stadig inn meir informasjon om elevane våre utan at det er eit...

Ein av fire grunnskulelærarar har opplevd vald og truslar

Skuletilsette er ei av dei mest utsette yrkesgruppene for vald og truslar, skriv Arbeidstilsynet i ei pressemelding. Ein av fire lærarar på grunnskulen har opplevd...

Fryktar nynorskelevar ikkje får appar på eiga målform

– Over 73 000 nynorskelevar må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier Peder Lofnes Hauge i ei pressemelding frå Noregs Mållag. I dag la...

Regjeringa vil gi elevar rett til vidaregåande skule på ubestemd tid

Saka er oppdatert med kommentarar frå opposisjonen. I dag har elevane berre rett til tre års opplæring på vidaregåande skule. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil...

Mange barn utsette for alvorleg mobbing får PTSD-diagnose

Sidan 2018 har 25 barn, unge eller vaksne, i 24 saker, saksøkt ein kommune for ikkje å ha stoppa eller forhindra mobbing, skriv avisa. 21...

Silje (22) vil utfordre Brenna på utfordringane synshemma elevar møter i skulen

– Mi store hjartesak er at unge blinde og svaksynte må få mogelegheit til å leve det livet dei ønskjer, fortel Silje Solvang på...

Rapport: Elevar opplever meir press, og mobbing aukar

Sjølv om dei fleste elevar opplever at dei har eit godt skule- og læringsmiljø, prega av trivsel og støtte frå lærarane, opplever elevane meir...

FHI-forskarar usikre på effekten av gratis skulemat

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har forskarar ved Folkehelseinstituttet sett på effekten av at elevane får ete gratis på skulen. Etter å...

Fleire elevar blir mobba i skulen

Fredag offentleggjorde Utdanningsdirektoratet funn frå Elevundersøkelsen 2022. Undersøkinga viser at det har vorte meir mobbing i skulen samanlikna med 2021 – og mobbetala i...

Streikeramma elevar kan tape pengar resten av livet

Manglande undervisning grunna lærarstreiken kan ha påverknad for kor mykje pengar elevane vil klare å tene i framtida, skriv ung.forskning.no. Frå 1983 til 2014 opplevde Argentina...

Kort forklart: Må eg vere med på skulegudsteneste?

Det korte svaret er: Nei, du treng ikkje vere med på ei skulegudsteneste. Grunnskulen i Noreg har kristne røter, og religionen var ein gong ein...

Statsforvaltaren vil ikkje gripe inn i «bønnemøte-saka»

Sogndal kommune har samstundes opna for at dei kan ha gjort feil då dei nekta elevane å møtast til andakt og kristent fellesskap i...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE