ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Frivillig

Tema: Frivillig

Stats- minister- spire utan parti

Han er politikarspiren som alle dei lokale partia drøymer om å få med på laget, men førebels held han seg nøytral. Leiaren i Farsund...

CV-krav: Frivillig arbeid

Terje Skeie går første året på medievitskap på Universitetet i Bergen (UiB), og er rykande fersk som reporter i Bergen Student-TV (BSTV). Han synest...

Fleire frivillige etter 22. juli

 Berre Oslo Røde Kors har hatt 600 førespurnader frå folk som ønskjer å vera frivillige etter 22. juli, skriv Vårt Land. For august og...

Nektar å betala frivillig- skatt

Det er bransjenettstaden Ballade.no som melder dette. Dei vil også at festivalarrangørar skal betale arbeidsgivaravgift for dei frivillige. – Eit slikt regelverk tek knekken på...

Fleire unge melder seg inn

Organisasjonane er i vekst. Det viser ferske tal frå Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Nye organisasjonar har kome til, og medlemstala aukar i...

Frifond vinn på ny tippe- nøkkel

 Arbeidarpartiets landsmøte vedtok i helga å gå inn for ei endring i tippenøkkelen, slik at 18 prosent av overskotet skal fordelast direkte til Frifond,...

Krev studie- poeng for frivilligheit

– Vi er veldig glad for at studentpolitikarane har plukka opp dette forslaget. Eg har sett over resolusjonen frå Studentparlamentet, og det virkar som...

Skal kutta i frivillig- byråkrati

Kulturdepartementet har sett ned ei gruppe som skal forenkle samhandlinga mellom staten og barne- og ungdomsorganisasjonane. – Ein siger for LNU og den sårbare barne-...

Ute for å gleda deg

– Peparkakene mine er kjøpt, men så lenge folk blir glade, er det bra. Det seier Sander Engevik. Saman med fleire hundre lokale born,...

– Frivillige blir kvelt av byråkrati

– Regjeringa held ikkje sine eigne løfter om meir samordning og mindre byråkrati i støtta til dei frivillige organisasjonane, seier Bjarne Dæhli, leiar i...
ANNONSE

MEIR OM Frivillig

MEST LESE