ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Frivillig

Tema: Frivillig

Deltidsjobbar utkonkurrerer studentverv

Ved universiteta og høgskulane finst det hundrevis av studentorganisasjonar som alle kjempar om merksemda til dei nye studentane ved semesterstart. Denne hausten er ingen...

Er bygda dårlegare på frivilligheit?

Frivillighet Norge har for første gong laga eit samla oversyn over kommunar som har vedtatt ein politikk for frivillig arbeid. Dette er første gongen det...

Jobbar frivillig i russetida

Som 16-åring tok Camilla steget ut i frivilligheitsrørsla. Utan å kjenna nokon, meldte ho seg hos Røde Kors. – Eg er så glad for at...

Vil ha fleire med på dugnad

Kulturministeren varslar ei ny frivilligmelding neste år. Det er ti år sidan førre melding. – Det har skjedd mykje på ti år, og vi må meisle...

Mangfald til fjells

– Eg er nøgd når eg får snakka med folk, og eg håpar eg kan komma attende til neste år, smilar Hadgu Haileab Gebreluul...

Unge frivillige druknar i byråkrati

Leiaren for 4H i Sogn og Fjordane uttalte nyleg til Nynorsk pressekontor at han er kritisk til utviklinga med auka bruka av prosjektmidlar. Dette...

Ope hus og opne hjarte i jula

– Det hadde blitt veldig rart å gå tilbake til ikkje å jobbe frivillig i jula, seier Kristin Lygre. Det er sjuande jula 33-åringen...

– Gir meg så utruleg mykje

Saka vart først publisert hos Avisa Nordhordland Då 19 år gamle Lena Solberg frå Meland avslutta sine tre år på Knarvik vidaregåande denne våren, ville...

– Øydelegg kulturlivet

Synnøve Rekkedal Hill snakkar om regjeringa sitt forslag om nedskjeringar i støtta til frivillig kulturarbeid i Noreg. Ho sit i landsstyret for Frilynt Norge,...

– Bruk eldsjelene meir

Norsk institutt for regionforskning (NIBR) har sett på korleis kommunar og lokale styresmakter bruker eldsjelene og korleis dei kan bli brukt betre. – Eldsjelene bør...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE