ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråvær

Tema: fråvær

Venstre-ordførar om skulestreikane: Ei opa dør mot framtida

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida.» Slik startar sjølve «grunnlova» for norsk skule:...

Fråværsgrensa: Fråværet går ned, men risikoen for å falle frå har auka på VGS

Rapporten har sett på konsekvensane av innføringa av den omdiskuterte fråværsgrensa på vidaregåande skule i 2016. Funna viser at fråværet er redusert med omtrent 20...

Fråværet har gått ned 20 prosent med fråværsgrensa

I rapporten som VG har fått tilgang til, kjem det fram at gjennomsnittseleven i vidaregåande reduserte sitt totale fråvær med omtrent 20 prosent – eller 15...

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

22.000 elevar var borte i minst éin månad av skuleåret i fjor

Berre i Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger og Trondheim hadde 7.031 elevar eit slikt fråværsnivå, ifølgje ei undersøking utført av Utdanningsnytt. – Desse elevane vil antakeleg...

Fråværsgrensa: Mindre fråvær, meir medisinar

– Vi har tenkt grundig gjennom om det kan vera andre årsaker enn grensa, men vi klarer ikkje å finna det, seier forskar Inger...

Lærarar fuskar med fråværet for å hjelpa elevar

Trass i nedgangen i skulefråvær, er mange lærarar kritiske til fråværsordninga som blei innført i fjor. Ifølgje Klassekampen har lærarar ved fleire høve justert...

Mindre fråvær med fråværsgrense

Reglane som blei innført i fjor haust, gjer at elevar kan miste retten til vurdering i eit fag om dei har meir enn 10...

Emma (16): Ikkje sjuke nok?

No folkens, no syns eg faktisk det er på tide at me innser noko veldig viktig her. Og det er nettopp det at psykisk...

Fråværsgrensa: ei lita oppsummering

Ein skulle ikkje tru det var naudsynt med enda ein artikkel om fråværsgrensa, men sida ho endå er i kraft er det fint plass...
ANNONSE

MEIR OM fråvær

MEST LESE