Elevorganisasjonen skeptisk til å varsle foreldre om fråvær

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Vi er skeptiske til dette. Dette fungerer mest som eit «hei-sjå-på-oss-vi-gjer-eit-fråværs-tiltak», seier Edvard Botterli Udnæs som er den nye leiaren i Elevorganisasjonen til Utdanningsnytt.

Han viser til at det kan vere utfordringar heime som gjer at eleven ikkje kjem på skulen.

– Ei slik direkte melding til føresette kan skape meir støy og utfordringar heime.

Skule og heim-samarbeid

Det er Høgre som på landsmøtet vedtok ein stor fråværsoppfølgingspakke, der eitt av punkta er at føresette skal få automatisk beskjed ved alle typar fråvær i grunnskulen.

Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre, Oslo Foto: Stortinget

– Dette er ein del av den tiltakstrappa vi vil krevje at skulane og kommunane skal ha. Det handlar om eit godt skule og heim-samarbeid, seier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Elevorganisasjonen meiner at ved fråvær bør læraren ta ein prat med eleven i første omgang. Deretter skal eventuelt føresette og andre blir varsla.

– Høgre har gode intensjonar, men dersom dei hadde hatt større vilje til å sjå djupare inn i fråværspolitikken, ville ikkje dette vore løysinga dei hadde servert, seier Udnæs.


Arina Aamir sitt politiske førebilete er finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Plan International Norge