ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråvær

Tema: fråvær

Framleis lågt fråvær i vidaregåande skule

– Fleire elevar er til stades på skulen, og færre droppar ut undervegs. Fleire får karakter i faga, og delen elevar som ikkje får...

22.000 elevar var borte i minst éin månad av skuleåret i fjor

Berre i Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger og Trondheim hadde 7.031 elevar eit slikt fråværsnivå, ifølgje ei undersøking utført av Utdanningsnytt. – Desse elevane vil antakeleg...

Fråværsgrensa: Mindre fråvær, meir medisinar

– Vi har tenkt grundig gjennom om det kan vera andre årsaker enn grensa, men vi klarer ikkje å finna det, seier forskar Inger...

Lærarar fuskar med fråværet for å hjelpa elevar

Trass i nedgangen i skulefråvær, er mange lærarar kritiske til fråværsordninga som blei innført i fjor. Ifølgje Klassekampen har lærarar ved fleire høve justert...

Mindre fråvær med fråværsgrense

Reglane som blei innført i fjor haust, gjer at elevar kan miste retten til vurdering i eit fag om dei har meir enn 10...

Emma (16): Ikkje sjuke nok?

No folkens, no syns eg faktisk det er på tide at me innser noko veldig viktig her. Og det er nettopp det at psykisk...

Fråværsgrensa: ei lita oppsummering

Ein skulle ikkje tru det var naudsynt med enda ein artikkel om fråværsgrensa, men sida ho endå er i kraft er det fint plass...

Elevar kan få legeattest på nett

På fraværsattest.no kan elevar betale 199 kroner for å få ein attest tilsendt digitalt eller per post for å dokumentere fråvær i skulen, skriv...

Full forvirring rundt fråværsgrensa

Først publisert på Porten.no. Årdal: Det fortel elevrådsleiar Synne Lerum Fredheim, som i likskap med mange andre elevar i vidaregåande skule i landet meiner fråværsgrensa er...

Me vil fullføre skulen, Torbjørn

Du føreslo å innføre ei rigid fråværsgrense i skulen, og me sa klart i frå om at den ikkje var ynskja. Så valte du...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE