ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråvær

Tema: fråvær

Kaos på legekontora

Allmennlegeforeningen meiner foreldre til vidaregåande-elevar må få tilbake retten til å skrive under på sjukefråvær. Dagens reglar skaper kaos ved legekontora i landet. Sidan skulestart...

Køyrelærarar må jobbe kveld

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Den nye, nasjonale fråværsgrensa vart innført frå dette skuleåret, og medfører at dei som har meir enn 10 prosent...

– Fråværsgrensa rammar dei svakaste

Først publisert i Kvinnheringen. Denne hausten trer Regjeringa sitt vedtak om å innføra fråværsgrense på vidaregåande skular i kraft. Elevar som har meir enn 10...

Fleire med hol i vitnemålet

I fjor vart 2.665 elevar ståande «utan grunnskulepoeng», noko som betyr at dei mangla karakter i meir enn halvparten av faga, skriv Aftenposten. Det...

Einige om fråværsgrense likevel

Etter lang tids debatt om fråværsgrense i vidaregåande skule, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ynskte ti prosent, er det no fleirtal på Stortinget for...

Vann historisk siger mot nye fråværsreglar

Onsdag bestemte Arbeidarpartiet seg. Det blir ikkje ei ny grense på ti prosent fråvær i kvart fag på vidaregåande. Sentrumspartia hadde allereie sagt at...

Ikkje fleirtal for omstridd fråværsgrense

Arbeidarpartiet seier nei til forslaget frå regjeringa om ei fråværsgrense på 10 prosent i vidaregåande skule. Dermed er det ikkje fleirtal for forslaget på...

Nye fråværsreglar kan ryka

Regjeringa blir avhengig av Arbeidarpartiet for å få innføra den omstridde fråværsgrensa i vidaregåande skule frå hausten av, skriv VG Nett. Både KrF, Senterpartiet...

Fastlege om nye reglar: – Rein idioti

Frå hausten kjem det nye fråværsreglar for vidaregåande. Dersom ein elev har eit fråvær på meir enn 10 prosent i eit fag, vil dei ikkje få...

Slik påverkar fråvær sjansen for å få læreplass

Informasjonstenesta for søkarar til vidaregåande opplæring, Vigo, samlar tal for søkjarane på læreplass. Tysdag blei det lagt fram tal for korleis karakterar og fråværsprosent...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE