Ut skuleåret vil elevar som har fråvær av helsegrunnar, sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet, opplyser Kunnskapsdepartementet.
NPK-NTB
NPK-NTB

Årsaka er at handteringa av koronaviruset gjer at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dei som treng det mest.

– Helsedirektoratet har bede om at elevar som har fråvær av helsemessige grunnar, slepp å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet sitt. Den oppfordringa følgjer vi og lempar på dokumentasjonskravet, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Endringa varar fram til 1. august 2020, med mindre det ikkje skjer endringar i helsestyersmaktene sine vurderingar som gjer at ho bør forlengast eller forkortast.

Oppdatert: onsdag 4. mars 2020 14.47

LES OGSÅ

ANNONSE